Zabezpečenie týchto údajov je nevyhnutné, pretože hlavným cieľom kyberzločincov je získať informácie ako mená, heslá a finančné záznamy, ktoré sa potom dajú predať, speňažiť či zneužiť. Útoky sa môžu vyskytnúť kedykoľvek a jednotlivci aj organizácie sú ich obeťami čoraz častejšie. „Medziročne objem zverejnených kybernetických útokov rastie o 30 %. Počas pandémie covidu-19 a vojny na Ukrajine sa odhaduje, že si môžeme k tejto štatistike pridať ešte jednu nulu. Takisto predpokladáme, že náklady na obnovu škôd po kybernetických útokoch dosiahnu do roku 2025 až 10,5 bilióna dolárov,“ prináša pohľad do kybernetických hrozieb odborník na informačnú a kybernetickú bezpečnosť, Ing. Igor Straka z TÜV SÜD.

Napriek tomu investície do zabezpečenia pred kybernetickými útokmi sa hľadajú v rozpočtoch firiem ťažko a často sa riešia, až keď je neskoro (následne po útokoch, najčastejšie napr. ransomvér alebo DDoS útok). Pritom riešenie na riadenie kybernetickej bezpečnosti nemusí byť zložité ani drahé.

Čo je vlastne SOC (Centrum riadenia kybernetickej bezpečnosti)?

Predstavte si svoj obľúbený film o vesmírnom programe. (NASA. „Houston, máme problém.“ Áno, presne takýto). Miestnosť s kontrolnými systémami a odborníkmi, ktorí analyzujú dáta a musia prísť na riešenie problému, inak vesmírna misia nedopadne dobre.

Takisto je to v prípade SOC alebo centra riadenia kybernetickej bezpečnosti. Odborníci a systémy monitorujú 24/7 systémy vašej spoločnosti a hľadajú anomálie. Odhaľujú a odstránia tie, ktoré by mohli ohroziť váš systém, dáta firmy, vašich zamestnancov alebo zákazníkov.

Kde vziať odborníkov na kybernetickú bezpečnosť?

Expertov na túto oblasť je na Slovensku skutočne málo, a preto sa čoraz viac firmy zameriavajú na outsourcing. Práve externé SOC riešenie je na to stvorené a prináša vám výhody v podobe 24/7 monitoringu, automatizácie či širokej škály expertov.

Benefitujte z toho, že vaše dáta sú chránené

Prepojené zariadenia, či už v priemysle, zdravotníckych zariadeniach, alebo kritickej infraštruktúre, sú náchylné na kybernetické hrozby. Novopresadzovaná smernica EÚ o NIS zavádza spoločný rámec kybernetickej bezpečnosti a práve SOC zohráva významnú úlohu pri zosúlaďovaní firiem a organizácií s touto smernicou.

Špecializovaný IT/OT SOC spája bezpečnostné nástroje, technológie, expertov a riešenia tretích strán s procesmi, aplikáciami a so zariadeniami, ktoré chráni. Takéto riešenie vám zabezpečí:

Nepretržité monitorovanie procesov a systémov 24/7. Prijímaním údajov zo senzorov z rôznych zdrojov poskytuje včasnú detekciu anomálneho správania a hrozieb.

Automatizáciu. Efektívnosť SOC sa zvyšuje automatizáciou väčšiny bezpečnostných funkcií náročných na zdroje. Znižuje chyby a rieši nedostatok interných expertov na kybernetickú bezpečnosť vo vašej organizácii.

Správu incidentov. Odborníci v rámci SOC identifikujú, analyzujú a bránia hrozbám. Obnovujú zlyhané systémy a poskytujú odporúčania, ako sa vyhnúť rovnakým opakovaným incidentom. SOC reporty okrem poskytovania prehľadov a informácií o hrozbách, znižujú náklady na audit a napomáhajú dodržiavať predpisy a štandardy pre spoločnosti, ktoré sa riadia politikami, ako sú smernica EÚ NIS, IEC 62443, ISO 27001 a iné.

Bezpečie zákazníkov. Či už ste výrobnou firmou, ktorá dodáva produkty in-time, alebo finančnou, či zdravotníckou inštitúciou, ktorá pracuje s množstvom dát o svojich klientoch, získavate výhodu. SOC služby vám pomáhajú 24/7 ubezpečiť vašich klientov, že v prípade kybernetického útoku nebude výroba prerušená či zneužité osobné dáta klientov.

Je IT/OT SOC pre vás vhodný?

Služba je určená predovšetkým pre spoločnosti, ktoré sú povinné plniť zákonné požiadavky zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ale aj pre spoločnosti, ktoré si uvedomujú potrebu riadenia kybernetických hrozieb. Sektory vhodné pre IT/OT SOC:

  • Voda a atmosféra
  • Energetika
  • Zdravotníctvo
  • Priemysel
  • Digitálna infraštruktúra
  • Doprava
  • Prvky kritickej infraštruktúry

IT/OT SOC - Security Operations Center

Ako odborníci v oblasti bezpečnosti IT, kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov poskytujeme v TÜV SÜD služby IT a kybernetickej bezpečnosti podľa najvyšších štandardov. Naše špecializované tímy pomáhajú identifikovať a poradiť si s informačným a kybernetickým rizikom, vylepšiť zabezpečenie vašich IT systémov a aplikácií, minimalizovať riziko zneužitia firemných informácií a splniť požiadavky na ochranu údajov.