Neustále rastúce objemy dát, rýchlosť pripojenia, hardvér ustupuje do ústrania a preferencia softvérovo definovaných modelov naprieč podnikateľskými sférami stúpa rovnako, ako napríklad obľuba cloudových riešení. Cígler zo Solitey predstavuje, kam sa digitálne technológie posunú v budúcom roku.

Hyperautomatizácia ako nástroj efektivity

Hyperautomatizácia už v minulých rokoch začala bežne nahrádzať všedné, opakujúce sa manuálne procesy, či už išlo o jednoduchý príjem objednávok, meranie materiálu alebo produktovú analýzu.

Podľa Cíglera zo Solitey, ktorá sa tiež zameriava na automatizáciu rutinných záležitostí, v budúcom roku dôjde k ešte väčšej automatizácii procesov a posilneniu ľudských schopností spojením pokročilých technológií ako je umelá inteligencia a strojové učenie.

Martin Cígler
Zdroj: Solitea
Martin Cígler

Digitálna transformácia založená práve na tomto prepojení by podľa analytikov spoločnosti Gartner mohla zaistiť zníženie prevádzkových nákladov až o 30 %.

Kybernetická bezpečnosť

Podľa výskumu spoločnosti Accenture prišlo v prvej polovici roku 2021 celosvetovo k nárastu kybernetických útokov o 125 %. Zdá sa, že v budúcom roku by túto problematiku mohol vyriešiť nástroj nazývaný kyberbezpečnostné pletivo (cybersecurity mesh).

„V porovnaní s bežným typom ochrany sa jedná o poznateľne flexibilnejší a spoľahlivejší prístup. Namiesto toho, aby sa bezpečnosť riešila v rámci firmy ako celku, rieši sa priamo okolo jednotlivcov, čím vzniká integrovaná a architektonická štruktúra zabezpečenia, ktorá funguje bez ohľadu na miesto, kde sa možný napadnuteľný článok nachádza,” vysvetľuje Cígler.

AI inžinierstvo

Implementácia umelej inteligencie do systémov je stále problematická. Väčšina prototypov sa navzdory veľkým finančným investíciám z experimentálnej fázy do výroby nedostane. Podľa predikcií spoločnosti Gartner sa práve inžinierstvo umelej inteligencie stane revolučnou disciplínou, ktorá zaistí toľko potrebný integrovaný prístup k sprevádzkovaniu modelov AI.

Anywhere operations - prevádzka odkiaľkoľvek

Anywhere operations je koncept, ktorý sa ako mnoho ďalších trendov rozvinul vďaka globálnemu presunu do domáceho prostredia. Cígler tvrdí, že v nasledujúcom roku budú spoločnosti ďalej vo veľkej miere fungovať mimo ich hlavné sídla. Budú sa teda podľa neho najďalej rozvíjať vzdialené prístupy k interným systémom, zdieľaným dátam a multimediálne komunikačné nástroje.

Veľmi komfortným prostriedkom sa v tejto súvislosti podľa Cíglera stal napríklad Microsoft Dynamics 365, ktorý Solitea bežne ponúka firmám ako možné cloudové riešenie s rozsiahlym spektrom nástrojov. Jeho funkcie je možné plne využívať aj na diaľku.