Fúzia Benestry a Swanu má aj vnútornú logiku, firmy sa vzájomne dopĺňajú. Benestra sa primárne zameriava na podnikových zákazníkov, kým v rezidenčnom segmente má minimálny podiel. Naopak, Swan má (popri korporátnej klientele) pomerne solídne pozície aj v oblasti domácností, ktorým poskytuje služby internetu a digitálnej televízie v pevnej a bezdrôtovej sieti.

Hodnotu transakcie zmluvné strany nezverejnili. Sandberg a DanubiaTel (materský holding, do ktorého Swan patrí) budú mať v spoločnom podniku rovnaký, 50-percentný podiel. Rovnako sa budú spoločne podieľať na strategickom smerovaní firmy.

Manažérska kontrola ostane v rukách Swanu - podľa vyjadrenia firiem „vzhľadom na [jeho] dlhoročné skúsenosti“. Sandberg, ktorý má časť investičných zdrojov aj od finančnej skupiny J&T, zadefinoval svoju pozíciu ako finančný partner. Bude sa venovať finančnej stránke podniku a prípadným ďalším akvizíciám. Transakciu musí ešte schváliť Protimonopolný úrad SR.

Fúzovaný operátor chce zlúčiť svoje hlavné telekomunikačné siete, cez ktoré poskytujú služby. Avizuje tiež masívne investície do infraštruktúry, zvyšovanie dostupnosti a ponuku nových produktov. Jednou z priorít má byť rozširovanie bezdrôtovej siete v pásme 3,7 GHz na báze technológie LTE, pri ktorej Swan deklaruje pokrytie milióna domácností.

Bez Štvorky

Predmetom fúzie nie je projekt mobilného operátora Štvorka, ktorú DanubiaTel zastrešil pod spoločnosť Swan Mobile. „Sústredíme sa prioritne na spojenie fixných operátorov [Benestry a Swanu], keďže integrácia je náročný proces,“ uvádza partner Sandbergu Michal Rybovič.

Okrem toho, Sandberg sa podľa neho zameriava na investície do dospelých spoločností, ktoré majú dlhšiu históriu: „4ku považujeme za zaujímavý projekt, avšak ide o mladú spoločnosť, ktorá je pre nás v skorom štádiu rozvoja.“ Za dvadsať mesiacov prevádzky hlási Štvorka 390-tisíc zákazníkov.

Na druhej strane, DanubiaTel nedávno zlúčil obchodné, produktové a marketingové oddelenia Swanu a Swan Mobilu. Vznikli dva obchodné tímy, ktoré sa líšia nie podľa produktov, ale podľa cieľovej zákazníckej skupiny - jeden sa má zameriavať na firmy, druhý na domácnosti.  

V Štvorke (alebo 4ke) už DanubiaTel externého investora má. Vlani predal 30 percent podniku českému investičnému fondu, ktorého identitu síce bližšie nešpecifikoval, ale zápis v obchodnom registri naznačuje, že ide o Avant z finančnej skupiny Natland Group.

Okrem toho, desatinu Štvorky by mala na základe memoranda o spolupráci kúpiť Slovenská pošta. Jej pobočky po celej krajine využíva Swan na distribúciu a predaj SIM kariet či dobíjacích kupónov.