Celkový výnos z elektronickej aukcie, ktorej technickým realizátorom bola firma iTender, dosiahol 1 170 014 eur. Vyvolávacia cena za tri frekvenčné prídely, každý so šírkou 40 MHz, bola pritom dohromady 750-tisíc eur. V rámci licitácie sa ju teda podarilo napokon zdvihnúť o viac ako polovicu.

Úrad zverejnil len trojicu úspešných uchádzačov o frekvencie. Či mal o ne záujem aj niekto ďalší popri O2, Swane a Benestre (predtým GTS Slovakia), to regulátor neoznámil.

Frekvencie v pásme 3,7 GHz, ktoré sa doposiaľ nevyužívali na komerčné účely, majú slúžiť na poskytovanie širokopásmových služieb, čiže internetu a dátových služieb.

Podľa podmienok elektronickej aukcie majú držitelia povolení sprevádzkovať nové bezdrôtové siete a služby do 24 mesiacov - v tomto termíne musia mať v každom okrese aspoň jeden prístupový bod. Dá sa očakávať, že operátori ich vybudujú v okresných mestách.

V nasledujúcom roku (čiže do 36 mesiacov od pridelenia frekvencií) sa má pokrytie 3,7-gigovými službami rozšíriť. Operátori musia dovtedy v každom okrese postaviť minimálne jeden prístupový bod pre poskytovanie služieb v aspoň troch obciach s menej ako tritisíc obyvateľmi.

Podmienky elektronickej aukcie stanovujú aj základnú kvalitatívnu úroveň nových služieb. Pripojenie má byť spočiatku najmenej v rýchlosti downloadu päť megabitov za sekundu. Od 1. júla 2018 sa má zvýšiť na 15 Mbit/s a od ďalšie dva roky na 30 Mbit/s.

Kmitočty, ktoré v elektronickej aukcii získali O2, Swan a Benestra, majú celoslovenskú platnosť. V pásme 3,7 GHz však ostali ešte štyri prídely s lokálnou platnosťou (v rámci jedného okresu). Regulátor ich takisto plánuje rozdeliť formou elektronickej aukcie, bližšie detaily a termíny zatiaľ neoznámil.