V súčasnosti doménu .sk spravuje spoločnosť SK-NIC zo skupiny Danubiatel/Swan na základe zmluvy so štátom. Swan aktuálne pre SK-NIC hľadá nového investora. S horúcim kandidátom, britskou firmou Central NIC, už bol na audiencii u P. Pellegriniho, s ktorým sa dohodli na aktualizácii zmluvy.

Autori petície NašaDoména.sk tvrdia, že národná doména a jej správa boli v minulosti „netransparentne odobraté slovenskej internetovej komunite a sprivatizované súkromným subjektom“. To podľa nich malo za následok dlhé roky stagnácie, keď doména .sk cenami, pravidlami, technickým riešením a najmä spätnou finančnou podporou komunity zaostávala za štandardom s okolitými krajinami.

P. Pellegrini sa k téme pred pár týždňami verejne vyjadril s tým, že nie je zrejmé, či aktuálny model správy domény .sk je zlý a nevyhovujúci. Podľa neho na takéto hodnotenie chýbajú argumenty.

Na jeho slová reaguje komunita internetových registrátorov a ítečkových aktivistov, ktorá sa s P. Pellegrinim hodlá stretnúť a tieto argumenty mu predostrieť.

Jeden z autorov petície Michal Truban pre TREND.sk uvádza, že petícia má ukázať veľkosť komunity, ktorá požaduje zmenu. Inými slovami, že to nie je len snaha zopár ľudí, čo je interpretácia majiteľov SK-NICu. Pár hodín po spustení petíciu podpísalo vyše 2 600 ľudí.

P. Pellegrini sa začiatkom apríla vyjadril, že chce s novým vlastníkom SK-NICu vyjednať lepšie postavenie štátu v správe domény. Ak sa to nepodarí, je „pripravený prísť s novelizáciou príslušných zákonov a zmeniť doterajší spôsob správy domény .sk“.

Na budúci týždeň sa má konať zasadnutie Komisie SK-NIC (jej členmi sú zástupcovia dodávateľa, štátu, registrátorov a internetových používateľov), kde sa budú preberať aj argumenty kritikov a tiež aktuálna petícia.

Požiadavky a ciele petície NašaDoména.sk

  • Príprava plánu na presun správy domény .sk na novú nezávislú a neziskovú organizáciu
  • Vyrovnané zastúpenie všetkých relevantných strán v riadiacej komisii (štát, komunita, registrátori, dodávateľ)
  • Rozhodnutia komisie majú byť záväzné, dodávateľ ich nebude môcť vetovať
  • Komisia má rozhodovať o cenách domén
  • Komisia má rozhodovať o použití časti zisku z predaja domén v prospech občanov a internetovej komunity
  • Komisia má rozhodovať o novom dodávateľovi služieb domény .sk
  • Zabezpečiť redelegáciu správy domény .sk v databáze ICANN/IANA z dodávateľa na úrad alebo novú organizáciu, v ktorej bude komisia rozhodovať