Dokáže slovenský vedec poznať budúcnosť nášho vesmíru?

Hľadá a bližšie spoznáva nové elementárne častice, prostredníctvom ktorých bude môcť lepšie pochopiť fungovanie vesmíru, jeho zloženie, minulosť i budúcnosť.

„Existuje veľa vzrušujúcich záhad, ktoré nevieme vysvetliť pomocou dostupných informácií. Každopádne prichádzame na to, že náš svet je mimoriadne dômyselná stavba. Hľadanie nových častíc na urýchľovačoch si vyžaduje vývoj nových špičkových nástrojov a takto vznikol v CERN-e World Wide Web, dotykové obrazovky a samotné urýchľovače sa začali používať napr. pri výrobe nových generácií počítačových čipov a pri liečení ľudí,“ prezrádza mimoriadne angažovaný vedec, ktorý bol Výborom Slovenskej republiky pre spoluprácu s CERN-om vymenovaný za zástupcu Slovenska v International Particle Physics Outreach Group.

V súčasnosti sa rozhodol bližšie si posvietiť na skúmanie hmoty v stave, v ktorom sa nachádzala zlomok sekundy po Veľkom tresku (Big Bang), čo je mega zaujímavé. „Na Veľkom hadrónovom urýchľovači sa hmota dostáva na okamih do takého stavu pri zrážkach jadier olova. Je to obrovská teplota, pri ktorej sa vytvoria až tisícky častíc, ktoré prejdú zaujímavými premenami, až ich napokon zaznamená detektor ALICE. Ja študujem počty rôznych druhov týchto častíc v závislosti na ich energii a snažím sa ich vysvetliť pomocou jednoduchého modelu,“ uzatvára slovenský „prieskumník galaxie“.

Hlasuj aj ty za najcoolerskejšieho vynálezcu v hre a svojimi hlasmi rozhodni o tom, ktorí vedci sa stanú historicky prvými členmi KLUBU AKČNÝCH HRDINOV. Hlasovanie je bezplatné a neobmedzené, trvá do 20. 10. 2015 a zúčastniť sa ho môže každý, koho vek neprekročil 30 rokov. Za tvoju pomoc môžeš získať COOL CENY! Viac informácií nájdeš na www.dikymoc.sk v sekcii TECHNOLÓGIE.

Anketu s názvom „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre“ ti prináša edukačno-mentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dokáže slovenský vedec poznať budúcnosť nášho vesmíru?

Zdroj: Klub akčných hrdinov