Vyvinúť jedinečnú technológiu, získať rizikový kapitál a dobyť medzinárodné trhy. Väčšina slovenských podnikateľov to považuje za nereálny sen, ktorý sa dá zažiť nanajvýš v Amerike. No nájdu sa Slováci, čo ho nielen snívajú, ale pracujú na tom, aby ho premenili na skutočnosť.

Zakladatelia firmy Ardaco k tomu nemajú ďaleko. Prvé dva kroky – vývoj unikátnej technológie a získanie rizikového kapitálu – urobili. Zostáva im pokoriť zahraničné trhy.

Korene Ardaca siahajú do prvej polovice minulej dekády, keď vznikli firmy Infotrans a Taureus. Prvú založila skupina pracovníkov Slovenskej akadémie vied, za druhou stáli čerství absolventi a študenti univerzít. Obe boli od začiatku personálne prepojené a úzko spolupracovali. Venovali sa počítačovej bezpečnosti - ochrane dátovej komunikácie, bezpečnosti dokumentov a hlasového prenosu.

Trhová diera

V druhej polovici 90. rokov sa v Taureuse zamerali na vlastný vývoj, keď identifikovali na trhu medzeru v ochrane dokumentov. Organizácie ich vtedy zabezpečovali dvojrozmernými čiarovými kódmi. No tie majú obmedzené vlastnosti. Chýba im napríklad dostatočná kapacita na uloženie dát a potrebujú špeciálne čítačky.

Digitálny svet na papieri

Igor Kočiš

Riešenie využívala napríklad colná správa, ktorá takto chránila colné vyhlásenia. Ako prvok bezpečnosti slúžil kód prilepený ku každému dokumentu. Mal kapacitu niekoľko stoviek bajtov, čo stačilo na uloženie základných informácií, napríklad o tovare a sadzbe DPH. Systém mal obmedzovať daňové úniky.

Okrem základných údajov obsahoval kód aj elektronický podpis, ktorý mal zabraňovať tomu, aby sa do informačného systému dostávali falošné colné dokumenty. No šifry spred desiatich rokov neboli také zložité ako tie súčasné, ktoré majú veľkosť niekoľko kilobajtov.

Elektronický podpis sa zvyčajne nezmestí do dvojrozmerného čiarového kódu, ktorý nemá nadštandardné rozmery. A vtedy narúša vzhľad dokumentu.

Navyše, vývojári vedeli, že ak vymyslia technológiu, ktorá urobí z bežného papiera nízkonákladový dátový nosič s kapacitou niekoľkých kilobajtov, otvoria sa jej nové možnosti využitia. Napríklad v oblasti ochrany certifikátov a iných cenných papierov, ktorých vydavatelia sa, prirodzene, snažia zabrániť, aby sa certifikáty či osvedčenia falšovali.

Roky vývoja

Vývojári si predstavovali riešenie, ktoré umožní priložiť k papieru desiatky kilobajtov dát a pritom nenaruší prirodzený vzhľad dokumentu. Inak povedané, nebude treba časť papiera vyhradiť na dvojrozmerný kód alebo iný útvar, v ktorom budú dáta uskladnené.

Prvé dva-tri roky bádali, novej technológii sa venovali na polovičný úväzok popri nosných projektoch, ktoré firmu živili. No začiatkom nového milénia mali pripravenú použiteľnú technológiu s názvom PDMark (Paper Data Mark) .

Vývoj technológie neskôr pokračoval pod hlavičkou novej firmy Infotrust, ktorá vznikla fúziou aktivít Infotransu, Taureusu a niekoľkých menších hráčov. Išlo o mix niekdajších pracovníkov SAV s mladšou generáciou vývojárov a manažérov.

Spájal ich záujem o bezpečnostné technológie, vysoké ambície a spoločná vízia – dokončiť produkt, ktorý sa presadí celosvetovo. Chýbajúca podpora výskumu a vývoja na Slovensku zakladateľov firmy neodradila, hoci náklady na vývoj PDMarku odhadujú na 15 až 20 miliónov korún.

Od začiatku mali jasno v tom, že potrebujú za pár rokov nájsť investora. Vedeli, že inak by mladá slovenská technologická firma nemala v medzinárodných vodách šancu.

Hotový produkt

PDMark je komerčne dostupný vyše roka. Umožňuje bez špeciálneho hardvéru pridať k formulárom, faktúram, zmluvám či certifikátom desiatky kilobajtov dát. Tie sa uložia do pozadia papiera vo forme jemnej textúry, ktorú voľným okom takmer nevidno, takže nenarúša vzhľad dokumentu.

Digitálny svet na papieri

Na uloženie dátovej stopy na papier stačí softvér Ardaca a bežná tlačiareň. Papier sa tak v kombinácii s technológiou PDMark stáva dátovým nosičom podobným cédečku. Možno naň uložiť akékoľvek dáta – text, tabuľky alebo obrázky. Alebo biometrické údaje či elektronický podpis.

Obmedzením je iba kapacita 30 až 50 kilobajtov. Po zápise údaje nie je možné meniť, preto paralela so zápisom na klasické cédečko. Dáta uložené v pozadí dokumentu sa dajú prečítať na akomkoľvek počítači, ku ktorému je pripojený skener. Dekóduje ich opäť špeciálny softvér.

V dátovej prílohe dokumentu môže byť uložený aj rovnaký text ako na papieri. Ak niekto pozmení text viditeľný voľným okom, pôvodný obsah zostane zakódovaný v pozadí dokumentu. A to aj vtedy, ak príde k čiastočnému poškodeniu papiera.

PDMark používa matematické metódy rozloženia informácie, podobné ako satelity pri komunikácii. Pri nej dochádza k veľkým stratám dát, no algoritmy dokážu obraz rekonštruovať. „Môžete odtrhnúť či pokrčiť akúkoľvek časť papiera alebo ho obliať kávou. Pokiaľ nepoškodíte viac ako polovicu dokumentu, mali by dáta v pozadí zostať čitateľné,“ tvrdí riaditeľ firmy Igor Kočiš.

Patenty

Ardaco si necháva PDMark postupne po celom svete patentovať. Ochrana v jednej krajine vyjde od tisíc do piatich tisíc eur. V súčasnosti je technológia patentovaná zhruba v 40 krajinách vrátane štátov Európskej únie, USA a Ruska.

Najväčší potenciál využitia PDMarku vidí I. Kočiš v podnikoch, ktoré spracúvajú veľké množstvo papierových dokumentov do elektronickej podoby. Ide napríklad o zdravotníctvo, poisťovníctvo či colné a daňové systémy.

Samostatná kapitola sú rôzne certifikáty, ktoré môžu byť PDMarkom chránené proti falšovaniu a pozmeňovaniu. Na Slovensku oslovil produkt napríklad firmu Lignotesting, ktorá vydáva certifikáty zhody pre drevárske výrobky.

Zo štátnej správy Generálnu prokuratúru SR, kde technológia slúži na ochranu výpisov z registrov trestov. Kontrakty uzavrela firma aj v zahraničí. V Peru, krajine s 50 miliónmi obyvateľov, bude PDMark chrániť pred falšovaním rodné listy.

Vstup investora

Ďalšej zahraničnej expanzii majú pomôcť tri milióny eur, ktoré do firmy naleje rizikový investor, Slovensko-americký podnikateľský fond. Ten získal začiatkom tohto roka v Infotruste, ktorý sa na jar premenoval na Ardaco, 66-percentný podiel.

Nový väčšinový vlastník má pod kontrolou financie a na riadenie firmy dozerá účasťou v predstavenstve. Operatíva zostala na pôvodných manažéroch, hoci ako pripúšťa I. Kočiš, ak sa nebude plniť biznis plán, pravidlá sa môžu rýchlo zmeniť.

Konkrétne čísla odmietol zverejniť. No skonštatoval, že ciele sú nastavené tak, aby sa v priebehu troch až piatich rokov investorovi vklad vrátil. Vlani dosiahlo Ardaco tržby zhruba 20 miliónov korún, v ďalších rokoch by sa mali počítať v miliónoch eur.

Balík peňazí od investora neminie firma naraz, ale postupne. Najväčší dôraz v prvom roku kladie biznis plán na vybudovanie kvalitného oddelenia pre obchod a marketing, ktoré má viesť cezhraničnú expanziu.

„Toto by sme nedokázali urobiť vlastnými zdrojmi. Účasť na medzinárodných veľtrhoch je nákladná, podobne ako návštevy zahraničných partnerov,“ hovorí I. Kočiš. Tento rok sa Ardaco prezentoval na výstavách v Paríži, Naí Dillí, Madride, Katare a v Číne. Tam získaval partnerov, cez ktorých chce predávať v zahraničí.

„Najmä pri získavaní vládnych zákaziek potrebujeme lokálneho partnera, ktorý s úradmi dlhodobo komunikuje,“ konštatuje I. Kočiš. V súčasnosti spolupracuje Ardaco s partnermi v 30 krajinách. Ide zvyčajne o lokálne IT firmy, ktoré sa venujú dokument manažmentu.

Slabiny

Nič nie je dokonalé a aj PDMark má slabé miesta. Dáta v pozadí sa nedajú prečítať, ak sa dokument pošle faxom. Podobne po viacnásobnom kopírovaní. Predstavitelia firmy to nepovažujú za problém. Fax už dávno vyšiel z módy a ľudia nezvyknú robiť kópie z kópií cenných dokumentov.

Viac ako podobné obmedzenia môžu Ardacu skomplikovať zahraničnú expanziu iné technológie, ktoré plnia podobnú funkciu ako PDMark. Ide najmä o dvojrozmerné kódy, rádiofrekvenčné identifikátory, prípadne vodoznaky, ktoré slúžia hlavne na ochranu autorských práv.

Dvojdimenzionálne kódy zaznamenali od 90. rokov, keď sa začal vývoj PDMarku, pokrok. Kapacita narástla zo stoviek bajtov na niekoľko kilobajtov a cena čítacích zariadení klesla.

Technológiu RFID môžu zákazníci uprednostniť, ak im stačí ukladať menšie množstvá dát a potrebujú ich spracúvať v čo najkratšom čase. Dáta z miniatúrnych rádiofrekvenčných čipov dokážu čítačky prečítať bez priamej viditeľnosti a bez toho, aby musel pracovník každý papier osobitne vziať a skenovať.

Na druhej strane, na RFID čip sa nezmestí toľko dát, ako dokáže na papier formátu A4 uložiť PDMark. Maximálna kapacita prívesku je niekoľko kilobajtov a za každý čip treba platiť, kým pri tlači zakódovaných dát do pozadia dokumentu nevznikajú ďalšie náklady, pripomína manažér predaja Siemens Business Services Ján Paulíny.

  Ochrana hlasu

  Ardaco sa chce v zahraničí presadiť nielen technológiou PDMark. Rovnaké nádeje vkladá aj do produktu, ktorý vyvíja jeho stopercentná dcéra Silentel. Ide o systém na ochranu hlasovej mobilnej komunikácie, ktorý šifruje hlas pri prenose z mobilu na mobil a tým zabraňuje odpočúvaniu.

  Produkt nepotrebuje špeciálne hardvérové vybavenie, šifrovanie je čisto softvérové. V súčasnosti podporuje dve desiatky najpoužívanejších mobilov Nokia, do ktorých stačí nainštalovať špeciálny šifrovací softvér. Ten musia mať obaja komunikujúci, aby sa informácie nielen zakódovali, ale na strane príjemcu dešifrovali.

  Systém podľa riaditeľa Ardaca Igora Kočiša používajú silové rezorty a podniky na Slovensku aj v zahraničí. Konkretizovať ich nechcel. Licencia na jeden mobil stojí 20- až 35-tisíc korún v závislosti od veľkosti zákazky.

  Vývoju a marketingu technológie na zabezpečenie mobilnej hlasovej komunikácie sa Ardaco venuje rovnako intenzívne ako PDMarku. Predstavitelia firmy nevedia, ktorá z dvoch vetiev je perspektívnejšia.

  „Ak by sme to vedeli, venovali by sme sa jednej technológii viac,“ priznáva I. Kočiš. Práve dva odlišné smery, v ktorých Ardaco pôsobí, spôsobili, že firma vlani, keď hľadala investora, preferovala pred strategickým partnerstvom rizikový kapitál. „Inak by sme museli nájsť pre obidva projekty iného strategického partnera,“ vysvetľuje I. Kočiš.

  Ak sa firme bude dariť a biznis pôjde minimálne podľa vytýčeného plánu, Ardaco napokon pravdepodobne v rukách strategického investora skončí.

  Jeho zakladatelia si uvedomujú, že Slovensko-americký podnikateľský fond bude chcieť po niekoľkých rokoch zhodnotiť investíciu a firmu predať, podobne to urobili po piatich rokoch od vstupu do internetového jobservera Profesia.

  „Je to hudba budúcnosti, ale chceli by sme ovplyvňovať firmu aj v prípade, že by majoritný podiel prešiel do rúk ďalšieho partnera,“ hovorí I. Kočiš. Vhodným záujemcom o odkúpenie by podľa neho mohli byť veľkí hráči, ktorí sa venujú dokument manažmentu alebo zoširoka pokrývajú oblasť bezpečnosti.

Foto – Vlado Benko