V Brne vyštudoval techniku a pracoval aj ako vývojový konštruktér, no nakoniec mu učarovala akademická pôda, na ktorej môže svoje nadšenie a vášeň pre fascinujúci svet vedy a techniky odovzdávať ďalším generáciám.

Rozhodne však nezanedbáva ani svoje vynálezcovské ja. Je autorom a spoluautorom 22 vynálezov vo forme patentov a 49 v podobe úžitkových vzorov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a elektroniky!  „Vo svojej výskumnej práci sa venujem riešeniam rôznych technických systémov v oblasti meracej techniky a mechatroniky. Môj záujem sa preto týka problematiky riešenia mechanických, elektrických a elektronických zariadení a ich vzájomnej súčinnosti,“ hovorí úspešný vynálezca.

Keď nastane tá správna chémia

Prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD., zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, sa venuje práškovým látkam, ktoré zohrávajú významnú úlohu v širokej sfére ľudských činností a spotreby, používajú sa alebo sú produktmi všetkých priemyselných odvetví od potravinárstva, cez výrobu liekov, spojív, pigmentov až po výrobu materiálov.

„Ja sa zaoberám stavebnými materiálmi a snažím sa vyvíjať také látky, ktoré by po zabudovaní do stavebných konštrukcií nemali nepriaznivo ovplyvniť život človeka a životného prostredia. Pripravujeme kompozity na báze odpadov – rastlinných zvyškov a sledujeme technicky významné parametre vyrobených vzoriek, pričom upravujeme vlastnosti kúskov rastlín,“ prezrádza sympatická vedkyňa, ktorá zažila v siedmej triede základnej školy na hodine chémie lásku na prvý pohľad a táto Love Story úspešne pokračuje do dnešného dňa.

Hlasuj aj ty za najcoolerskejšieho vynálezcu v hre a svojimi hlasmi rozhodni o tom, ktorí vedci sa stanú historicky prvými členmi KLUBU AKČNÝCH HRDINOV. Hlasovanie je bezplatné a neobmedzené, trvá do 20. 10. 2015 a zúčastniť sa ho môže každý, koho vek neprekročil 30 rokov. Za tvoju pomoc môžeš získať COOL CENY! Viac informácií nájdeš na www.dikymoc.sk v sekcii TECHNOLÓGIE.

Anketu s názvom „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre“ ti prináša edukačno-mentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Budúce vedecké esá pod ochranou mentora s plným rukávom vynálezov

Zdroj: CVTI SR