Koncom minulého roka malo pevný širokopásmový internet (broadband) v Banskej Bystrici 21 662 používateľov. Najviac nich pripájal Slovak Telekom. Uvádza sa to v správe Telekomunikačného úradu SR, ktorý údaje o počte klientov zisťuje priamo od providerov (presné čísla regulátor nezverejnil).

Dvojkou banskobystrického internetu je Orange, nasledovaný miestnym providerom, spoločnosťou BBX, ktorý preskočil UPC. Najväčšia slovenská káblovka podľa údajov TÚ SR viedla vlani trh internetového pripojenia v Bratislave.

Aj v Banskej Bystrici, rovnako ako v Bratislave či Košiciach, najviac používateľov internetu surfuje po webe cez prípojky sietí novej generácie (NGA), kam regulátor zaraďuje optické vlákna (FTTH alebo FTTB) a vysokorýchlostné káblové rozvody. V tomto segmente pôsobilo v meste 10 operátorov (v Bratislave 23, v Košiciach 12), na čele s Orangeom, telekomom a miestnym Engine Slovakia.

Druhým najčastejšie používaným spôsobom pripojenia bola klasická telefónna linka s technológiou DSL (štyria poskytovatelia). Najviac providerov, sedemnásť, podnikalo s bezdrôtovým WiFi pripojením. Celkovo v Banskej Bystrici koncom vlaňajška pôsobilo 32 poskytovateľov broadbandu.

Najväčší poskytovatelia fixného širokopásmového internetu v Banskej Bystrici
(podľa počtu používateľov, bez rozdielu technológie, k 31. decembru 2011)
1. Slovak Telekom
2. Orange Slovensko
3. BBX
4. UPC Broadband Slovakia
5. Engine Slovakia
6. Imafex
7. Swan
8. Netlink
9. Spoje
10. Lörinčík Ivan - Kiklop
11. Slovanet
12. Bystrica.sk
13. GTS Slovakia
14. Richard Šudoma - Engine
15. IOL BB
PRAMEŇ: Telekomunikačný úrad SR
Najväčší provideri fixného širokopásmového internetu v Banskej Bystrici
(podľa technológie pripojenia, k 31. decembru 2011)
NGA Orange, Slovak Telekom, Engine Slovakia
DSL Slovak Telekom, Swan, Slovanet
WiFi BBX, Netlink, Bystrica.sk
Poznámka: Do kategórie NGA patria technológie FTTH, FTTB a Cable. Cable sú koaxiálne káble umožňujúce vysokorýchlostný dátový prenos. Nepatrí sem bežný broadband cez káblové rozvody, ktorý je započítaný v kategórii Káblový modem.
PRAMEŇ: Telekomunikačný úrad SR

Foto na titulke - TREND/Braňo Molnár