Elektronické aukcie organizoval Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR (predtým Telekomunikačný úrad SR). Od augusta minulého roka prebehlo celkovo 70 elektronických aukcií, jedna pre každý okres.

Súťažilo sa vždy o dva frekvenčné bloky, takže v každej lokalite sú dvaja víťazi. Začalo sa aukciou pre Rimavskú Sobotu a Sninu, ako posledné prebehli súťaže o Košice a Bratislavu.

Ceny stúpli štvornásobne

Celkový výnos z elektronických aukcií, ktorý je príjmom štátnej pokladnice, presiahol 1,95 milióna eur. Suma vyvolávacích cien bola pritom 457-tisíc eur. Reálne teda úhrady za frekvencie stúpli viac ako štvornásobne.

Časť frekvencií v pásme 3,7 GHz úrad pred dva a pol rokmi prideľoval celoplošne – nie po okresoch, ale pre celé územie Slovenska.

Z elektronickej aukcie vtedy vydoloval 1,17 milióna eur. Pri sume vyvolávacích cien 750-tisíc eur to predstavuje navýšenie o 56 percent.

Celoplošné licencie si vysúťažili Benestra, O2 a Swan.

V okresných elektronických aukciách sa najviac sa bojovalo o Bratislavu a Košice, čo sa vzhľadom na komerčnú lukratívnosť týchto lokalít aj čakalo. Konečná cena oproti vyvolávacej sa v týchto aukciách zvýšila viac než desaťnásobne. V Bratislave sa o frekvencie zaujímalo šesť operátorov, v Košiciach dokonca sedem.

Najviac elektronických aukcií o lokálne 3,7-gigahertzové prídely vyhrala spoločnosť Amtel. Úspešná bola v 61 okresoch, vrátane piatich krajských sídiel (Banská Bystrica, Košice, Trenčín, Trnava, Žilina). Za frekvencie dohromady zaplatila 684-tisíc eur.

O 3,7-gigahertzové frekvencie mal veľký záujem aj Slovanet. Na konte má 47 okresov (vrátane Banskej Bystrice a Nitry) za 262-tisíc eur. S viacnásobnými, no jednocifernými úlovkami zo série elektronických aukcií vyšli Towercom, O2 (vrátane Bratislavy a Košíc), DSI Data, HMZ Rádiokomunikácie a Oranet.

Ďalších deväť úspešných záujemcov obsadilo po jednom okrese. Väčšinou šlo o lokálnych telekomunikačných providerov, ktorí si vysúťažili frekvencie pre miesta svojej pôsobnosti. Výnimkou je národný operátor Slovak Telekom, ktorý má novú frekvenciu len v Bratislave.

Predseda Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) Michal Rybárik pred časom písal o jednom z dôvodov, prečo sa malé telekomy v bilanciách elektronických aukcií neobjavujú častejšie. Odvolával sa na vyjadrenia niektorých lokálnych operátorov, ktorí sa aukcií zúčastnili a neuspeli.

Podľa jeho slov boli ochotní zaplatiť viac, no vypadli pre formálne chyby či mechanizmus aukcie. Tá sa môže skončiť aj pred dosiahnutím maximálnej ceny a víťazí ten, kto urobí príhod v poslednom zlomku sekundy.

Aké plány majú operátori

Frekvencie v pásme 3,7 GHz majú slúžiť na poskytovanie širokopásmových služieb koncovým zákazníkom, typicky rýchleho internetu, prípadne digitálnej televízie, v kvalite porovnateľnej s optickým pripojením. Licencia prikazuje úspešným operátorom spustiť sieť v minimálnom rozsahu už do dvanástich mesiacov.

Slovanet mieni nové 3,7 GHz frekvencie (okrem lokálnych má aj celoplošnú) využiť na zvýšenie pokrytia a dostupnosti služieb na báze technológie LTE. Tú využívajú aj všetci štyria slovenskí mobilní operátori vo svojich mobilných sieťach 4. generácie (4G).

Okrem 3,7-gigového pásma má Slovanet k dispozícii aj kmitočty 3,5 GHz, kde v minulosti prevádzkoval služby typu Wimax, no postupne ich zmigroval na LTE. Služby na báze LTE poskytuje od novembra 2015.

Obdobný zámer možno vytušiť aj za Amtelom. Hoci to zrejme neznamená, že na Slovensku pribudne ďalší veľký telekom. Pravdepodobné je, že okresné frekvencie napísané na Amtel využije jeho sesterská firma Swan, ktorá podobne ako Slovanet taktiež poskytuje pevný bezdrôtový LTE internet.

Otázka je, prečo nové okresné frekvencie nevysúťažil priamo Swan. Najmä ak Swan už v tom istom kmitočtovom pásme má celoslovenskú licenciu. V kuloároch sa špekuluje, že to súvisí s fúziou Swanu s Benestrou, pričom aktíva Amtelu do tohto dílu nepatria.

Swan k celej veci poskytol len stručné vyjadrenie: „Amtel Slovensko využíva nadobudnuté individuálne povolenia získané vo výberových konaniach realizovaných elektronickými aukciami v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách a licenčných podmienok a spĺňa všetky rozvojové kritériá.“

Z lokálnych providerov sa do nových bezdrôtových sietí vo veľkom pustil najmä DSI Data z Námestova. Získal celkovo šesť licencií za 72-tisíc eur (Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Bytča, Prievidza a Sabinov). Násobne viac chce investovať do výstavby infraštruktúry, len tento rok má ísť podľa konateľa spoločnosti Rastislava Draveckého o 600-tisíc eur.

DSI Data začínal kedysi s internetom na báze WiFi, no dnes má už 60 percent zmlúv na optickej sieti. Pôsobí vo všetkých troch oravských okresoch, v Žiline, Ružomberku a Prievidzi. Má 4,5 tisíca klientov na televízne služby a trikrát toľko internetových zákazníkov.

Ako vysvetľuje R. Dravecký, do aukcií na 3,7-gigahertzové frekvencie šli so zámerom vybudovať kvalitnú bezdrôtovú sieť tam, kde nemá optiku, alebo zákazníci dávajú prednosť rádiovému riešeniu. Aj DSI Data buduje sieť na báze technológie LTE, ktorú používajú všetci štyria mobilní operátori, a chce v nej poskytovať rýchly internet a digitálnu televíziu.

V náročnom investičnom pláne počíta DSI Data aj s účasťou iných providerov. To znamená, že kapacity svojej novej bezdrôtovej siete ponúkne konkurenčným operátorom, aby cez ňu poskytovali vlastné služby.