Istý počítačový expert v utorok cez službu Twitter upozornil Apple na to, že každá osoba sa môže pomocou správcovského konta (root account) dostať do počítača aj bez zadania hesla.

V operačnom systéme MacOS High Sierra stačí zvoliť používateľské meno „root“ a bez zadania hesla niekoľkokrát stačiť tlačidlo „Login“.

Správcovské konto je účet s najvyššou prioritou v operačnom systéme, ktorý umožňuje veľké zásahy do činnosti počítača, akými sú zmena používateľských hesiel alebo nastavení, kontrola aktivít, inštalácia nového softvéru a podobne.

Neoprávnená osoba by tak mohla, napríklad, deaktivovať firewall a získať prístup do počítača bez vedomia majiteľa. „Pracujeme na aktualizácii softvéru, aby sme problém vyriešili,“ napísal Apple v reakcii na upozornenie.

Medzičasom koncern odporúča používateľom nastaviť heslo aj pre správcovské konto. Spoločnosť neuviedla, ako mohla takáto chyba vzniknúť. Situácia je pre Apple o to nepríjemnejšia, že bezpečnosť dát aj svojich produktov označuje za najvyššiu prioritu.