Veľká časť stavebných materiálov, ktoré používame, sú výdobytky modernej doby. Aj  dnes už samozrejmé veci ako sadrokartón či minerálna vlna prešli za niekoľko desiatok rokov veľkými zmenami, ktoré zlepšili ich pevnosť, akustické vlastnosti či odolnosť voči vlhku. Inovácie stavebných materiálov umožňuje najmä neustále zlepšovanie technológií a zároveň nové trhové potreby a trendy. V dnešnom stavebníctve patrí medzi trendy najmä vyššia požiarna bezpečnosť, akustická pohoda a energetická úspornosť, ale napríklad aj zjednodušovanie výstavby. Mnoho zákazníkov siaha po modernejších materiáloch, ktoré je možné jednoducho aplikovať bez potreby náročného vzdelania či výraznej fyzickej sily. A k tomu sa pridávajú ekologické požiadavky.

Udržateľnosť v stavebníctve ako hnací motor inovácií

Udržateľnosť je v stavebníctve aktuálnou témou. Inovované výrobky prechádzajú z pasívnej do aktívnej pozície a vplývajú na kvalitu vnútorného aj vonkajšieho prostredia. V budovách dokážu nové materiály pohlcovať formaldehyd alebo regulovať vlhkosť. Z pohľadu udržateľnosti spĺňajú stále prísnejšie kritéria na znižovanie environmentálnej stopy v jednotlivých procesoch výstavby a pri znižovaní energetickej náročnosti prevádzky budov.

„V dnešnej dobe, keď sa zvyšujú požiadavky na udržateľnosť stavieb, energetické hodnotenie a v neposlednom rade aj zvýšenú kvalitu vnútorného prostredia, je dôležité zmeniť celkový prístup k navrhovaniu a realizácii stavieb,“ otvára túto tému Miroslav Zliechovec Development manager spoločnosti Saint-Gobain, ktorá bola zaradená medzi TOP 100 najinovatívnejších firiem sveta. „Jedným z progresívnych a inovatívnych prístupov je tzv. integrované navrhovanie a realizácia stavieb. Tento spôsob už od samého začiatku definuje, aký má spoločnosť pri konkrétnej stavbe cieľ - akú energetickú triedu má spĺňať, aký certifikát dostane a v neposlednom rade, aký stupeň komfortu a kvality vnútorného prostredia má poskytnúť. Je dôležité, aby bol tento cieľ stanovený už v ideovej fáze, pretože s týmto cieľom sú potom stotožnení investor, architekt, developer, projektant, dodávateľ materiálov aj realizačné firmy, ktorí sú v projekte od začiatku. Takýmto spôsobom sa venuje veľká časť času a energie kvalitnému a detailnému návrhu, čo prinesie efektivitu a rýchlosť  bez neočakávaných komplikácií v procese realizácie.“

Centre de developpement et d'innovation Gypse - Usine Placo, Vaujours France
Zdroj: Franck DUNOUAU
Centre de developpement et d'innovation Gypse - Usine Placo, Vaujours France

Zdroj: Saint-Gobain

Inovatívne materiály 21. storočia

„V Saint-Gobain sa zameriavame na inovácie z troch pohľadov – ekonomického, ekologického a ergonomického,“ vysvetľuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ ISOVER. „Popri zlepšovaní základných technických parametrov nás zaujíma aj zlepšenie práce s našimi systémami, jej zrýchlenie a najmä bezchybné aplikovanie v rámci možností.“

Samotné inovácie by mali byť zamerané najmä na ľudí a skvalitňovanie ich života. Jedným z častých problémov, najmä v spoločných bytových domoch, je napríklad riešenie nepriezvučnosti stien.. Tento problém rieši zaujímavá technológia - špeciálna sadrokartónová doska Habito značky Rigips. Jej odolnosť a pevnosť je porovnateľná  s murovanými stenami, no výrazne lepšie tlmí hluk. Často je preto používaná na odhlučnenie interiérov.

„Okrem lepších akustických parametrov má doska nižšiu hmotnosť a stena postavená z nej je výrazne užšia, čím sa ušetrí nielen priestor, ale aj náklady na dopravu. Medzibytovú priečku s ňou postavíte dvakrát rýchlejšie a spotrebujete mnohonásobne menej vody. V neposlednom rade je táto sadrokartónová doska stopercentne recyklovateľná“ opisuje inovatívnu dosku Barbara Lamatová, marketingová riaditeľka Rigips.

Ďalším inovatívnym materiálom je fasádna minerálna doskaf Isover Clima 34 so sklených vlákien, ktorá má oproti doskám z čadičových vlákien o polovicu nižšiu hmotnosť alebo nový rad izolačných materiálov Ultimate, ktorý spája vlastnosti požiarnej odolnosti kamennej vlny a nízku objemovú hmotnosť, pružnosť a vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti sklenej vlny do jedného výrobkového radu. Spomínané príklady inovatívnych materiálov sú len jedny z mnohých, ktoré stavebníkom ukazujú, že udržateľná a ekologicky priaznivá výstavba neznamená len siahanie po prírodných materiáloch, ale ide ruka v ruke s vedeckými poznatkami.