Už dnes vidíme, že mnohé rutinné činnosti preberajú roboty a viacero pracovných pozícií zaniká. Budúcnosť práce sa preto uberá možno menej očakávaným smerom – rozhodujúca bude „univerzálnosť“ zručností a technická zdatnosť. Júlia Čekovská má v Dell Technologies Slovensko na starosti nábor nových zamestnancov.

Ako sama hodnotí, už teraz hľadajú ľudí, ktorí sú technicky veľmi zdatní, a to nielen na IT pozície. „V centrách zdieľaných služieb a iných veľkých firmách v podstate neexistuje pozícia, ktorá by si nevyžadovala prácu s nejakým softvérom – či už je to SAP pre účtovníkov, Workday pre nás recruiterov, alebo napríklad Jira pre ítečkárov. Ide teda o kľúčovú zručnosť, ktorej dôležitosť bude ešte väčšmi rásť,“ vysvetľuje Júlia Čekovská.

Dnešným študentom, absolventom či ľuďom, ktorí sa chcú zatraktívniť pre trh práce, preto odporúča, aby sa naučili programovať. Stačí na úplne základnej úrovni, ktorú zvládnu dosiahnuť pomocou začiatočníckych školení či aplikácií. „Nejde o to, aby sa z nich stali skutoční programátori, ale skôr o získanie programátorského mindsetu. Ten im neskôr pomôže pochopiť automatizácie, ktoré sa budú postupne na ich pozícii zavádzať,“ dodáva Čekovská.

Namiesto špecialistu „univerzalista“

Asi za najdôležitejšiu zručnosť, ktorú už dnes firmy od svojich zamestnancov vyžadujú – a do budúcnosti budú ešte výraznejšie –, je univerzálnosť. Hoci je špecializácia stále dôležitá, čoraz viac sa kladie dôraz na to, aby mali ľudia čo najviac skúseností z rôznych pozícií vo svojej oblasti a vedeli sa rýchlo prispôsobovať.

„Ani samotné firmy nevedia, ako presne budú future jobs vyzerať. Vieme len, že sa budú meniť, a to ešte rýchlejšie ako dnes. Je teda potrebné, aby boli zamestnanci čo najuniverzálnejší, mali viacero rôznych skúseností a vedeli sa na pozmenenú alebo novo-vytvorenú pozíciu rýchlo adaptovať,“ vysvetľuje Peter Galamboš z Dell Technologies Slovensko, ktorý sa venuje vzdelávacím projektom určeným na prípravu študentov pre budúce povolania.

Jedným z takýchto projektov je aj „Skills for Success“ – akreditovaný predmet, ktorý učia zástupcovia firiem z Fóra centier podnikových služieb, teda napríklad zo spomínaného Dell Technologies Slovensko, IBM, AT&T, PwC a podobne.

Študentov piatich vysokých škôl po Slovensku na ňom učia komunikáciu, kritické myslenie, prácu v tíme či manažovanie konfliktov. „Hoci úroveň kvality dnešných študentov sa oproti minulosti zlepšila, spolu s ostatnými firmami sme sa zhodli, že na týchto mäkkých zručnostiach by mali ešte popracovať. Samozrejme, stále od zamestnancov vyžadujeme aj hard skills, no práve činnosti, ktoré si žiadajú kritické myslenie a komunikáciu s ľuďmi, sú tie, ktoré roboty len tak ľahko – aspoň zatiaľ – nenahradia. V tejto oblasti vidím potenciál,“ dodáva Peter Galamboš.

Firmy a školy ako partneri

Aby firmám do budúcnosti nechýbali vhodní zamestnanci, potrebujú si ich už dnes vychovávať. Školy totiž na zmeny v náplni pracovných pozícií často nevedia reagovať až tak rýchlo a efektívne, ako by zamestnávatelia potrebovali. Okrem samotnej participácie firiem na výučbe sú podľa Júlie Čekovskej výborným spôsobom aj brigády. „Nie krátkodobé, ale dlhodobé brigády a stáže, počas ktorých sú študenti súčasťou tímov a priamo v praxi sa učia, čo všetko potrebujú pre tú-ktorú pozíciu vedieť a ako firma funguje,“ vysvetľuje Júlia.

Dell Technologies Slovensko má aktuálne otvorených 70 pozícií pre študentov a absolventov na rôznych oddeleniach ako napríklad IT, marketing, HR, financie či predaj. Všetky stáže sú dlhodobé a platené, s dôrazom na získanie a doplnenie znalostí a vedomostí zo štúdia.

Pandémia zvýraznila dôležitosť flexibility

Kým ešte pred pár rokmi bola flexibilita a možnosť prispôsobiť si pracovný čas podľa seba obrovským benefitom, dnes je to vo firmách čoraz bežnejšie a, čo je dôležité, čoraz viac to aj vyžadujú. Pandémia túto zmenu totiž ešte väčšmi urýchlila.

„Veľa manažérov začalo naberať ľudí s tým, že budú pracovať na diaľku. Samozrejme, vo veľkých medzinárodných firmách sa to dialo aj predtým, no teraz je to ešte viditeľnejšie. Od budúcich zamestnancov sa teda bude vyžadovať aj to, aby na to boli pripravení a boli ochotní napríklad začať pracovný deň skôr, pretože si potrebujú zavolať s niekým v Ázii,“ vysvetľuje Júlia Čekovská.

Ako dodáva, firmy budú na druhej strane zasa oveľa benevolentnejšie pri zaraďovaní súkromných aktivít do pracovného dňa – ľudia si teda budú môcť ísť zabehať či napríklad zahrať playstation uprostred dňa podľa toho, ako budú chcieť. Stačí, ak splnia svoje pracovné úlohy.