Odvážna daňová reforma schválená začiatkom júna vládou SR môže Slovensko premeniť na tigra strednej Európy. Takéto a podobné výroky z domova i zo zahraničia sú lichotivé. Keďže ich autormi sú vážené osobnosti, nemožno ich porovnávať s podobnými výrokmi spred desiatich rokov, ktoré v krátkej budúcnosti vykresľovali krajinu pod Tatrami ako nové Švajčiarsko.

Ak sa naplnia zámery tvorcov daňovej reformy a k tomu sa pridá úspešná prestavba systému dôchodkov, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, školstva, justície, Slovensku nebude naozaj nič brániť vyšvihnúť sa na lídra medzi krajinami v najbližšom okolí.

A čo občan

Pre radového občana, ktorý v prvom rade pociťuje reformné kroky na vlastnej peňaženke, však musia znieť výroky o novom tigrovi v strednej Európe protirečivo. Od začiatku tohto roka vzrástli ceny viacerých základných komodít, v júni sa „bezplatné“ zdravotníctvo stalo minulosťou, od júla majú stúpnuť spotrebné dane a tým aj ceny viacerých tovarov.

Komodity podľa navrhovaného nárastu spotrebných daní od 1. júla 2003
Zvýšenie spotrebnej dane (%)
1. LPG (Liquified Petroleum Gas) 81
2. Pivo 10° 67
Pivo 12° 67
3. Žuvací a šnupací tabak 53
Ostatný tabak 53
4. Cigarety dlhé 47
Cigarety krátke 47
Cigary 47
5. Vykurovací olej 33
6. Tabak na šúľanie cigariet 30
7. Bezolovnatý benzín 25
8. Olovnatý benzín 24
9. Kerozín 23
Nafta 23
10. Tiché víno 0
Šumivé víno 0
Lieh 0
PRAMEŇ: vlastné prepočty autora

Občan čoraz častejšie počúva názory o nevyhnutnom cenovom raste po vstupe krajiny do Európskej únie. Zdá sa mu, že podstatný nárast životnej úrovne je v nedohľadne.

Nešťastný prvý krok

Prvým krokom daňovej reformy na Slovensku bude zvýšenie spotrebných daní. Ministerstvo financií SR spája túto úpravu s daňovou reformou, čo nie je šťastný krok. Z dvoch dôvodov.

Po prvé, zvýšenie sadzieb sa neodlišuje od podobných krokov z predchádzajúcich rokov a nemá s daňovou reformou veľa spoločného – keď vznikalo napätie v štátnom rozpočte, ministerstvo financií a vláda vždy siahli po zvýšení daní a poplatkov. Teraz to nie je inak. Po druhé, ťažko očakávať úspešné prijatie daňovej reformy obyvateľstvom a podnikateľmi, ak štát hneď v prvom kroku zvyšuje sadzby.

Účelový krok

Zvýšenie spotrebných daní od 1. júla je účelový krok. Sleduje sa ním neprekročenie plánovaného schodku verejných financií. Nič iné. Navyše sa prieči východiskám koncepcie daňovej reformy, ktorá jednoznačne nesúhlasí s tým, aby sa prostredníctvom daní vykonávala hospodárska politika. Stačí sa pozrieť na navrhované nárasty sadzieb pre jednotlivé komodity.

Spotrebné dane na pivo sa zvyšujú o dve tretiny, ale pri víne a destilátoch ostávajú pôvodné. Prijaté opatrenia môžu výrazne ovplyvniť správanie zákazníkov, čo bude mať priamy vplyv na dopyt po týchto produktoch a potom aj na výrobu pivovarov, likérok a vinárskych producentov.

Porovnanie sadzieb spotrebných daní v EÚ a v SR
Platné v SR v súčasnosti Minimálna sadzba v EÚ* Zmena podľa pôvodného návrhu MF SR Zmena podľa návrhu vlády SR
Pivo 10° (Sk/0,5 l) 1,50 1,15 3,75 2,50
Pivo 12° (Sk/0,5 l) 1,80 1,92 6,25 3,00
Tiché víno (Sk/l) 0,00 0,00 25,00 0,00
Šumivé víno (Sk/l) 24,00 0,00 25,00 0,00
Bezolovnatý benzín (Sk/l) 12,40 11,81 13,90 15,50
Olovnatý benzín (Sk/l) 14,50 13,87 17,00 18,00
Kerozín (Sk/l) 11,80 10,08 13,90 14,50
Nafta (Sk/l) 11,80 10,08 13,90 14,50
Vykurovací olej (Sk/kg) 0,60 0,53 1,60 0,80
LPG (Sk/kg) 4,30 4,12 6,80 7,80
Lieh (Sk/l) 250,00 226,00 0,00 0,00
* V prepočte 1 EUR = 41,16 SKK
PRAMEŇ: Ministerstvo financií SR, prepočty autora

Iný príklad: ak je zákazník v pomykove, či sa rozhodnúť pre kúpu automobilu s benzínovým alebo plynovým pohonom, nové spotrebné dane mu môžu pomôcť. Spotrebná daň na benzín stúpne o štvrtinu, ale na pohonný plyn až o vyše tri štvrtiny. Dosah na trh a potom na výrobcov môže byť značný.

Oddeliť od reformy

Zvyšovanie spotrebných daní načim oddeliť od reformy, pretože poškodí odvážnemu a jednoznačne pozitívnemu zámeru zjednodušiť daňový systém a znížiť podiel prerozdeľovania prostriedkov cez štát. Toto musí byť priorita. Ak vláda nedokáže hospodáriť podľa predpísaného rozpočtu a musí siahnuť po zvýšení sadzieb, treba si to otvorene priznať.

Keby sa negatívne vyvíjali verejné financie, poškodí to všetkých, nielen pivárov či fajčiarov. Zároveň však treba prijať také kroky, aby sa situácia nezopakovala. Veď nový daňový systém má okrem iného zabezpečiť predvídateľnosť vývoja. Chápem rozhorčenie pivovarov, veď nemajú istotu, či sa sadzby o pol roka či o rok nebudú meniť zas.

Autor je odborný konzultant.