Európa v posledných rokoch prišla kvôli ťažbe dreva o obrovské plochy lesov. Zvýšený dopyt po dreve a výrobkoch z dreva, ako sú buničina a papier, ale aj ambície spaľovať biomasu na pohonné hmoty spôsobil prudký rozmach výrubu lesov predovšetkým v škandinávskych krajinách.

Kvôli tomu sa podľa odborníkov znižuje schopnosť absorpcie uhlíka na starom kontinente, čo Európskej únii komplikuje pokusy bojovať proti klimatickej kríze. Podľa údajov uverejnených v časopise Nature Research tvoria lesy asi 38 percent celkovej rozlohy Európy. Mnohé sú obhospodarované na ťažbu dreva, a preto sa v nich pravidelne ťaží.

Úbytok biomasy sa však podľa satelitných údajov zvýšil v období od roku 2016 do roku 2018 až o 69 percent v porovnaní s rokmi 2011 až 2015. Plocha vyťaženého lesa sa v rovnako sledovanom období zvýšila o 49 percent. To naznačuje, že v krátkom období došlo k oveľa väčšej ťažbedreva.

Včasný ukazovateľ

Podľa Guida Ceccheriniho zo Spoločného výskumného centra EÚ, hlavného autora štúdie, by sa dalo očakávať, že produkcia dreva sa bude meniť v závislosti od toho, ako sa bude zvyšovať dopyt po dreve ako palive a ako sa budú rozrastať trhy s drevom a inými výrobkami z dreva. Satelitné údaje by preto mohli byť včasným ukazovateľom neudržateľných požiadaviek na lesy EÚ.

Strata lesnej biomasy je najvýraznejšia vo Švédsku či Fínsku, oveľa menej  zasiahnuté sú Poľsko, Španielsko, Lotyšsko, Portugalsko a Estónsko.

„Lesy naďalej zostávajú zásobárňou uhlíka, ale menej ako predtým,“ povedal G. Ceccherini pre The Guardian a pokračoval, že aby sa zásoby uhlíka v oblastiach najobjemnejšej ťažby vrátili na predchádzajúcu úroveň, v závislosti od typu lesa to trvá niekoľko desaťročí.

Treba zistiť prečo

Vedci sú presvedčení, že je dôležité zistiť, prečo sa ťažba dreva tak náhle zvýšila, čo naznačuje väčšie nedostatky v spôsobe manažmentu európskych lesov.

Profesor Thomas Crowther, zakladateľ spoločnosti Crowther Lab, ktorý sa však na tomto výskume nezúčastnil, uviedol: „Je znepokojujúce, že zvyšujúci sa dopyt po lesných produktoch môže znižovať uhlík v živej biomase v európskych lesoch. Možno sa viac týka toho, že výrub lesov môže tiež ohroziť ukladanie uhlíka pod zemou. Ak je ohrozená integrita zásob uhlíka v pôde s vysokou zemepisnou šírkou, môže to mať silnejšie vplyvy na klímu, ako sa pôvodne očakávalo.“