Mesto Zvolen hľadá dodávateľa elektrickej energie. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že sa to týka aj prevzatia záruky za odchýlky v období od tohto roka do roka 2024.

Predmetom zákazky je dodávka elektriny do odberných miest v požadovanej kvalite a s garanciou jej dodania po celú dobu platnosti zmluvy. Patria medzi ne napríklad zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené. Súčasťou má byť aj zabezpečenie ostatných súvisiacich služieb vrátane odvodu do Národného jadrového fondu.

Podľa oznámenia odberné miesta a predpokladané požadované množstvo elektrickej energie za 17 mesiacov sú uvedené v prílohe súťažných podkladov. Predpokladaný objem odobratej elektrickej energie za 17 mesiacov je 3 562 megawatthodín.

Ako dodáva, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 20. júna. Kritériom na ich vyhodnotenie je cena. Obstarávanie sa netýka projektu financovaného z fondov Európskej únie.

Ďalšie dôležité správy

eletkrická stanica
Neprehliadnite

Nová elektrická stanica pri Bratislave umožní pripájanie ďalších zdrojov