Hľadanie harmónie medzi viacerými životnými dráhami aktívnych ľudí, ku ktorým patria aj manažéri a podnikatelia, bude jednou z nosných tém tohtoročnej konferencie TRENDU Top manažment. S manažérmi viacerých veľkých slovenských podnikov sa na nej bude hovoriť aj o zvládnutí nových rizík, ktoré prináša súčasné ochladenie svetovej ekonomiky. Budú tiež riešiť, ako zintenzívniť slovenské inovácie či zlepšiť boj s korupciou. Témou bude aj to, ako nielen slovenský biznis ohrozujú nové bezpečnostné riziká.

Biznis v náročnejších podmienkach

Top manažéri bratislavskej rafinérie Slovnaft, štvrtej slovenskej automobilky Jaguar Land Rover, Prima banky i najsilnejšej tuzemskej obchodnej siete Coop Jednota budú hovoriť o najväčších súčasných výzvach slovenského biznisu.

O zvládaní kríz sa bude hovoriť s top manažérmi, Dominátorom či s dieťaťom v naručí

Nový prevádzkový riaditeľ závodu Jaguar Land Rover v Nitre Russell Leslie Zdroj: Jaguar Land Rover

Napríklad o tom, či sa podla nich naozaj schyľuje k novej kríze, ako sa na prípadné zmeny pripravujú a čo považujú za najdôležitejšie, aby uspeli aj v náročnejších podmienkach. A tiež o tom, akým vážnym limitom zostava pre slovenské firmy nedostatok ľudí i ako sa podnikateľská sféra stavia k potrebe ďalšej ekologizácii biznisu.

Naozaj inovatívne Slovensko

S lídrami najväčšieho stredoeurópskeho softvérového domu Asseco Central Europe, Výskumného ústavu zváračského, no i českej automobilky Škoda Auto a Slovenskej pošty sa bude na konferencii diskutovať, aký je reálny technologický a inovačný potenciál Slovenska. Inteligencia technológií sa raketovo zvyšuje, a tak bude veľmi dôležité, či bude slovenský biznis schopný reagovať na tento trend. Nielen vyššou kvalifikovanosťou pracovnej sily, ale aj vlastným príspevkom k rozvoju jedinečných inovácií.

O zvládaní kríz sa bude hovoriť s top manažérmi, Dominátorom či s dieťaťom v naručí

Ľuboš Lopatka Zdroj: Maňo Štrauch

S lídrami inovačne silných firiem sa bude diskutovať, čo treba urobiť, aby vedelo Slovensko absorbovať a zároveň generovať viac inovácií.

Ako sa zo všetkého nezblázniť

Osobitnou témou konferencie bude zladenie náročného pracovného tempa manažérov s ich plnohodnotným osobným životom. Nároky biznisu stále rastú, a tak je čoraz náročnejšie prepojiť vrcholovú manažérsku či verejnú pozíciu s kvalitným rodinným a osobným životom. Hovoriť o tom budú Dominik Hrbatý i Kristína Tormová. No aj Lukáš Sedláček z českého European Leadership & Academic Institute.

O zvládaní kríz sa bude hovoriť s top manažérmi, Dominátorom či s dieťaťom v naručí

Kristína Tormová Zdroj: Maňo Štrauch

Pre manažérov môžu byť cenné aj skúsenosti zo zvyšovania výkonnosti i stmeľovania tímov. D. Hrbatý ich má z bývalej hráčskej, ako aj terajšej trénerskej kariéry. Tímovosť i ťahanie za jeden povraz určite rozhodujú aj o úspechu v biznise.

Sledovať treba aj širšie riziká

S bývalým generálom a šéfom českej vojenskej spravodajskej služby Karlom Randákom bude TREND na konferencii hovoriť o boji s korupciou. Nemálo rešpektovaných biznismenov totiž cíti zodpovednosť aj za stav spoločnosti a podporuje privátne protikorupčné aktivity. Práve K. Randák je jedným zo zakladateľov českého Nadačného fondu proti korupcii viacerých tamojších podnikateľov.

O zvládaní kríz sa bude hovoriť s top manažérmi, Dominátorom či s dieťaťom v naručí

Zdroj: Jiří Kodíček

Na podujatí bude hovoriť aj o ďalších vážnych rizikách, ktoré ohrozujú samotné zdravé podnikanie. O prerastaní organizovaného zločinu do politiky či o prienikoch tajných služieb zo svetových veľmocí. Porozpráva tiež o najväčších aktuálnych bezpečnostných rizikách, ktoré vníma v strednej Európe. I o tom, ako s nimi možno bojovať.