Ministerstvo dopravy a výstavby SR aj vlani plánovalo uhradiť Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) za objednané dopravné služby vo verejnom záujme 209,56 milióna eur, táto suma by však nakoniec mala dosiahnuť 254 milióna eur.

„Po skončení roka sú náklady na realizované služby a súvisiace výnosy podrobené nezávislému auditu,“ informoval agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Následne sa podľa neho určí, či boli zálohové úhrady dostačujúce, alebo je potrebné niečo doplatiť, prípadne vrátiť, ak by boli zálohy vyššie.

Zálohy sú nastavené na 85 percent nákladov

Zálohové úhrady štátu pre ZSSK sú aj v tomto roku naplánované vo výške 209,56 milióna eur a výhľadovo aj v rokoch 2019 a 2020.

Celková výška úhrady pre ZSSK v roku 2016 bola 243,95 milióna eur, z toho zálohové úhrady tvorili tradičnú sumu 209,56 milióna eur a zvyšok doplatok úhrady - pohľadávka voči ministerstvu.

„V posledných rokoch sú zálohové úhrady nastavené tak, že zhruba na 85% pokrývajú celkovú úhradu dopravných služieb vo verejnom záujme. Nárast cestujúcich a s tým súvisiace náklady však znamenajú, pri nezmenenej zálohovej úhrade, vyšší doplatok pri konečnom ročnom zúčtovaní,“ uviedol T. Kováč.

Regiojet dostane takmer 9 miliónov

Štát si na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme objednáva od ZSSK výkony na daný rok v rámci celého a súčasne stanovuje ceny cestovného.

„Pretože ceny nie sú trhové, štát uhrádza v zmysle platnej zmluvy rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a dosiahnutými ekonomicky oprávnenými výnosmi,“ dodal Kováč.

Ministerstvo dopravy a výstavby má v tomto roku uhradiť za dopravné služby vo verejnom záujme aj súkromnej spoločnosti RegioJet, a. s., a to 8,44 milióna eur. Teda rovnako ako v predošlom roku a na základe výhľadu aj v nasledujúcich dvoch rokoch.

RegioJet tieto peniaze dostáva za prevádzku osobnej vlakovej dopravy na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno na objednávku štátu. Pred dvoma rokmi ešte išlo o sumu vo výške 9,26 milióna eur.

Dotácie majú mať hodnotu skoro pol miliardy eur

Štát zároveň poskytuje dotácie Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) na prevádzku železničnej infraštruktúry. Na tento účel bolo vlani určených tradične 272,5 milióna eur, z toho 250 milióna eur na samotné prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a 22,5 milióna eur na kompenzáciu finančných dopadov vyplývajúcich zo zníženia poplatku za prístup k infraštruktúre.

Tieto dotácie pre ŽSR by podľa očakávania mali vlani dosiahnuť 292,5 milióna eur. V tomto a ďalších dvoch rokoch sa opäť počíta so sumou 272,5 milióna eur.

Celkové dotácie na prevádzku železničnej infraštruktúry a osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme sú v tomto roku plánované v objeme 490,5 milióna eur.

Pôvodne schválená rovnaká suma pre minulý rok by mala podľa predpokladov napokon dosiahnuť 554,87 milióna eur z dôvodu navýšenia pre ZSSK o 44,37 milióna eur a pre ŽSR o 20 miliónov eur.