Takzvané daňové licencie, ktoré vláda od tohto roku zrušila, ukázali, koľko veľa malých firiem na Slovensku vypracováva svoje daňové priznanie „kreatívne“. Teda tak, aby nemuseli platiť žiadnu daň z príjmu. 

„Zavedenie daňovej licencie výrazne zlepšilo daňovú spravodlivosť na korporátnej dani, kde časť firiem dlhodobo neplatila daň z príjmov,“ zhodnotili analytici ministerstva financií (IFP) v  nedávnom komentári, ktorý zhodnotil existenciu licencií v rokoch 2014 a 2015.

Podnikanie je podľa obchodného zákonníka „sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom [...] za účelom dosiahnutia zisku.“ Množstvo miestnych firiem ale nevykazovalo zisk aj veľa rokov po sebe, a teda plnilo skôr iný účel (znižovanie daňovej povinnosti).

Analytici uznávajú, že licencia nebola dokonalým nástrojom na boj proti daňovým únikom, ale v krátkodobom období podľa nich pomáha zmierňovať nedostatky systému v podobe chýbajúcej adresnej kontroly finančnej správy. Napríklad v prípade jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným, ktoré majú v prípade nulovej dane z príjmu najnižšie daňové a odvodové zaťaženie zo všetkých foriem práce.

Analýzu IFP podporuje už starší graf, ktorý priniesla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ten naznačuje, ako veľa firiem po zavedení licencií prešlo z „kreatívneho“ účtovania, ktorým vykazovali nulovú daňovú povinnosť, na mierne plusové hospodárske výsledky. Lebo tak či tak na daniach zaplatili fixnú sumu, ktorú im predpisovala licencia.

Zrušené daňové licencie ukázali, ako malé firmy účtujú „kreatívne“

Daňové správanie firiem licencie citeľne zmenili Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

„Výsledky naznačujú, že medzi skutočnými výsledkami firmy a oficiálne vykázaným hospodárením - minimálne u časti daňovníkov (cca. 30 tisíc-firiem) - neexistuje veľmi silná väzba. Pre veľa subjektov zjavne nie je problém vykázať akúkoľvek daňovú povinnosť medzi nulou a pár tisíc eurami,“ interpretoval v blogu výsledky člen RRZ Ľudovít Ódor.

Zaujímavé teda je, že zmenou svojho správania sa k tomu tieto firmy nepriamo „priznali“.

Podobné výsledky, ako za rok 2014, analytikom neskôr vyšli aj pre rok 2015.

Od tohto roku však bude zrejme všetko po starom. „Daňová licencia bola na základe koaličnej dohody po štyroch rokoch zrušená, avšak bez dodatočného protiopatrenia, ktoré by daňovníkom znemožnilo opakované vykazovanie nulovej dane. Vybrané subjekty sa tak budú pravdepodobne opäť podieľať na benefitoch spoločenskej infraštruktúry bez náležitého príspevku a na úkor platiacich daňovníkov,“ kritizujú nepriamo analytici IFP zrušenie „dane zo straty,“ ako niektorí toto opatrenie tiež nazývali.

Štátne príjmy zrušením licencií tiež prišli o pomerne nemalú čiastku 115 miliónov eur ročne (0,1 percenta HDP).