Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada predsedov hospodárskeho parlamentného výboru a parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj o zvolanie spoločného mimoriadneho rokovania k téme energií. 

„Súvisí to s cenovými výkyvmi aj ukončením podnikania niektorých subjektov, ktoré zabezpečovali dodávky energií. Pri hľadaní riešení sú samosprávy atakované ponukou dodávateľov, ktorá je rádovo vyššia ako doposiaľ," informoval TASR ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák. Výrazne to podľa jeho slov ovplyvní výdavkovú časť rozpočtu, keďže mestá a obce sú najväčšími zriaďovateľmi škôl a školských zariadení, zariadení v sociálnej oblasti, ale aj v kultúre.

Podozrenia z nehospodárnosti

Predseda ZMOS-u Branislav Tréger upozorňuje, že samosprávy sa aktuálne dostávajú aj do legislatívne nekomfortnej situácie v dôsledku vyhlasovania verejných obstarávaní. Hrozí totiž, že žiadna z dodávateľských spoločností sa pre cenovú nestabilitu energií ani neprihlási do súťaže, ktorá by mala generovať reálnu cenu v trhom prostredí. „Ak sa samosprávy rozhodnú zazmluvniť dodávateľa, ktorý limituje svoju ponuku konkrétnym krátkym dátumom a časom, môže to evokovať podozrenie z nehospodárnosti, čo vytvára ďalšiu úroveň potenciálnych problémov," poznamenal.

Problém majú aj župy

Podobná situácia je podľa ZMOS-u aj v prípade vyšších územných celkov (VÚC). Samosprávne kraje sú totiž zriaďovatelia stredných škôl, internátov, jedální či sociálnych zriadení v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. „Problém s cenami energií, ale aj ukončenie činností niektorých dodávateľov má negatívne dosahy naprieč celou samosprávou," skonštatoval Kaliňák.

Šéf ZMOS-u tvrdí, že je potrebné na to urýchlene a zodpovedne reflektovať. Preto aj požiadali predsedov príslušných parlamentných výborov o zvolanie mimoriadneho a spoločného rokovania za účasti zástupcov Úradu pre verejné obstarávanie SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR.

42. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Prešove, ktoré sa konalo 16. septembra 2013 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove. Na snímke poslanec MsZ v Prešove Michal Kaliňák. FOTO TASR – Milan Kapusta
Neprehliadnite

Nový covid automat vnáša podľa ZMOSu chýbajúci systém, zrozumiteľnosť a transparentnosť