Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravuje analýzu zameranú na problematiku bezpečnej samosprávy. ,,Hlavným cieľom dokumentu bude návrh riešení na to, ako konkrétnymi systémovými opatreniami pomôcť miestnej územnej samospráve zvýšiť aktivity na úseku zabezpečovania verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku a tiež v oblasti prevencie," uviedol v tejto súvislosti hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Dokument bude podľa jeho slov reagovať na potrebu systematickej podpory medziobecnej spolupráce, zakomponovanie Smart agendy v danej oblasti a tiež bude reflektovať na dodržiavanie nariadení súvisiacich s ochranou osobných údajov. ,,Zároveň sa bude zaoberať možnosťami zavedenia opatrení eliminujúcich nástrahy drobnej kriminality," dodal Kaliňák.

Vyniesť Lukáša na chrbte do veže evanjelického kostola v Brezne aj z toho aká je vysoká, je naozaj riadna makačka.
Neprehliadnite

Slovensko potrebuje naštartovať agentúru na podporu cestovného ruchu, tvrdí ZMOS

Materiál má byť pre združenie podkladom, ktorého závery a odporúčania chce presadzovať na úrovni príslušných poradných a expertných tímov a vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, vrátane Ministerstva vnútra SR či Ministerstva spravodlivosti SR.

Analýza bude súčasťou aktivít ZMOS v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, realizovaného prostredníctvom podpory z Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Ľudské zdroje.