Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s návrhom Ministerstva vnútra SR zrušiť obciam a mestám oprávnenie ukladať fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s prevádzkovým časom. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák.

WA 25 Petrohrad - Ženy s ochrannými rúškami čakajú na zastávke autobusu v Petrohrade v pondelok 28. septembra 2020.  V Rusku pribudlo za posledných 24 hodín 8135 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čo je najvyšší denný prírastok od 16. júna. Za posledných 24 hodín v Rusku okrem toho pribudlo aj 61 úmrtí súvisiacich s nákazou, čo je najnižší prírastok za posledné dva týždne. Najviac nových prípadov nákazy potvrdili v Moskve (2217), Petrohrade (237), Moskovskej oblasti (212), Rostovs
Neprehliadnite

Slováci nedokážu čeliť mimoriadnym výdavkom. Majú dlhy a nízky finančný majetok

„Znemožnením uloženia oznamovacej povinnosti formou všeobecne záväzného nariadenia obce alebo mesta smerom k podnikateľským subjektom - prevádzkovateľom, by sa samosprávam zamedzilo disponovať údajmi, pričom pri takto plánovanej úprave zákona môže dôjsť v praxi k častým sporným momentom," argumentuje ZMOS. Voči doplneniu zákona o obecnom zriadení vznieslo združenie v rámci medzirezortného pripomienkového konania zásadnú pripomienku. Navrhovaná zmena podľa združenia priamo obmedzuje jednu z originálnych kompetencií miest a obcí. „Samospráva musí predovšetkým chrániť záujmy všetkých občanov, nielen podnikateľov. Podnikanie je príležitosť, je však potrebné dbať aj na vytváranie podmienok slušného spolunažívania," dodalo ZMOS.

Samosprávy by podľa združenia navrhovanou úpravou stratili databázu údajov potrebnú k výkonu niektorých ich právomocí. „Ako príklad je možné uviesť ohlasovaciu povinnosť podnikateľských subjektov voči samospráve pri verejných kultúrnych podujatiach v zmysle zákona o verejných kultúrnych podujatiach," doplnil Kaliňák.