Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa listom obrátilo na premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), aby odstránil diskrimináciu zamestnávateľov v oblasti verejnej správy. Informoval o tom ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Mestá a obce totiž považujú na neodôvodniteľné, aby podporná schéma Prvej pomoci diskriminovala významnú časť zamestnávateľov - právnické osoby verejného sektora. Ani posledná aktualizácia schémy pomoci „Prvá pomoc++" totiž neumožňuje subjektom založeným verejným sektorom žiadať o pandemickú podporu. Argumentom často býva, že ide o obmedzenie podmienok podpory zo strany Európskej komisie.

Združenie žiada vládu, aby pomohla projektmi podpory zamestnávania. Popri projekte Prvej pomoci by podľa ZMOS mala vláda využívať aj nástroje aktívnych opatrení zamestnávania uchádzačov o zamestnanie.

Michal Kaliňák zo ZMOS
Neprehliadnite

Niektorí členovia vlády ani po roku neakceptujú, že samospráva nie je rival, tvrdí ZMOS

ZMOS žiada zmenu uznesenia vlády tak, aby sa podmienky podpory zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie vzťahovali na všetky právnické osoby vrátane subjektov verejného sektora. Zmena uznesenia vlády SR a následná finančná podpora podľa predstaviteľov ZMOS odstráni súčasnú diskrimináciu a zrovnoprávni postavenie týchto podnikov na trhu. Zároveň umožní udržať zamestnanosť a odstráni riziká spojené s prípadnou privatizáciou mnohých organizácií podnikajúcich v ekonomicky preferovaných činnostiach.

Združenie zároveň žiada vládu a rezort práce o realizáciu krokov a finančných opatrení na opätovné a urýchlené spustenie podporných projektov podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä programov podporujúcich miestnu a regionálnu zamestnanosť a udržanie pracovných miest. „Tieto sú spolu s príspevkom na vykonávanie absolventskej praxe nielen najviac využívané v podmienkach samospráv, ale sú aj efektívnou podporou zamestnávania a aktivácie v okresoch s najvyššou nezamestnanosťou," dodalo združenie. ZMOS podporuje aj aktivity a požiadavky samospráv na realizáciu projektov miestnych občianskych poriadkových služieb, ako aj ostatné programy podporujúce komunitné regionálne projekty zamestnávania.

Veronika Remišová
Neprehliadnite

Samosprávy sú dôležitý partner, pre regióny pripravujeme nové výzvy, avizuje Remišová

ZMOS očakáva aj zvýšenú informačnú podporu o zámeroch rezortov, ako aj zlepšenie komunikácie pri napĺňaní požiadaviek miest a obcí v oblasti podpory zamestnávania, na ktorú sme pripravení," uzavrel Kaliňák.

Rezort práce pre TASR v reakcii uviedol, že subjekty verejnej správy nie sú v kompetencii ministerstva práce. Pomoc pre špecifické sektory je v kompetencii príslušných rezortov.V súčasnosti nastavené podmienky projektu Prvá pomoc, ktorý sa riadi schémou pomoci schválenou Európskou komisiou, neumožňujú subjektom verejnej správy čerpať finančné príspevky z tejto pomoci," pripomenula hovorkyňa rezortu Michaela Slivková Kirňaková.