Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zásadné pripomienky k navrhovaným zmenám v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom (SPF). Informoval o tom Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.

Zdôraznil, že ZMOS odmieta, aby sa návrh nariadenia vlády SR predkladal v skrátenom legislatívnom konaní. Nesúhlasí s dôvodmi uvedenými predkladateľom o tom, že existuje hrozba značných hospodárskych škôd spočívajúcich v zaťažení nájomcov v prípade, ak by nájomné fond určoval podľa obvyklej výšky nájomného a naliehavosť v termíne, ktorý neumožňuje dodržať bežnú lehotu pripomienkového konania. ZMOS podľa Kaliňáka pritom upozorňuje, že ide o nariadenie vlády SR, nie zákon predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády.

Kaliňák zdôraznil, že z pohľadu vplyvov na rozpočet verejnej správy sa v predloženom materiáli pre rok 2021 predpokladá len s výpadkom nedaňových príjmov SPF vo výške 4,5 milióna eur. V doložke vplyvov na rozpočet obcí sa vykazuje nulový dosah.

JB 30 Praha - Žena počas testovania antigénovými testami v Prahe 16. decembra 2020. V Česku sa na 170 miestach začne dobrovoľné antigénové testovanie na COVID-19. Vykoná sa až 60.000 testov denne. FOTO TASR/AP 

A woman undergoes the rapid antigen test for the coronavirus in Prague, Czech Republic, Wednesday, Dec. 16, 2020. The voluntary testing that is free of charge has started on Wednesday at hundreds of sites across the country and will last till Jan 15. The Czech Republic has been facing a
Neprehliadnite

ZMOS apeluje na vládu, aby pružne a zodpovedne pristúpila k testovaniu ľudí

,,Z obsahu predložených dokumentov je zrejmé, že nové podmienky prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom budú mať pozitívny aj negatívny dopad na rozpočet miest a obcí. Táto skutočnosť závisí od toho, či sa náklady fyzickej osoby podnikateľa, ktorá má prenajatú pôdu od SPF podľa nových podmienok, zvýšia alebo znížia," podčiarkol Kaliňák.

Za predpokladu, že podiel zvýšených nákladov na nájomné podľa nových podmienok bude vyšší ako pri znížených nákladoch, táto skutočnosť sa podľa Kaliňáka prejaví v znížení zisku týchto fyzických osôb podnikateľov a v tejto súvislosti dôjde k výpadku dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je poukazovaná samosprávam na výkon ich originálnych kompetencií.

ZMOS preto podľa Kaliňáka žiada predkladateľa novely právneho predpisu o poskytnutie informácie, koľkým mestám a obciam, respektíve podnikateľským subjektom založených alebo zriadených samosprávou, ktoré si od SPF prenajímajú pozemky, predložený návrh pomôže, alebo sa negatívne prejaví v ich hospodárení. ,,Združenie miest a obcí Slovenska doručilo tieto pripomienky ako zásadné, nakoľko sme presvedčení o ich mimoriadnej vážnosti," dodal Kaliňák.