Európska komisia v rámci stredajšieho balíka opatrení, ktorými chce dosiahnuť ďalšiu fázu rozvoja únie kapitálových trhov EÚ, navrhla zjednodušenie kótovania spoločností, čo má kapitálové trhy EÚ urobiť ešte atraktívnejšími.

Zjednodušenie procesov

Komisia pripomenula, že ak chcú byť spoločnosti v súčasnej dobe kótované na burzách, musia splniť nemalý počet požiadaviek. Ako príklad možno spomenúť rozsah dokumentácie týkajúcej sa prospektu, ktorý môže v určitých prípadoch dosiahnuť až 800 strán.

Zmeny, ktoré v stredu EK navrhla, zjednodušia dokumentáciu, ktorú musia spoločnosti predložiť, keď žiadajú o kótovanie na verejných trhoch, a sprehľadnia kontrolné procesy vnútroštátnych orgánov dohľadu. Tým sa vo všetkých možných prípadoch urýchli proces kótovania a znížia sa s ním súvisiace náklady.

Odhaduje sa, že kótované spoločnosti EÚ ušetria v dôsledku nižších nákladov na dodržiavanie predpisov približne 100 miliónov eur ročne, pričom len vďaka jednoduchším pravidlám týkajúcim sa prospektu spoločnosti ročne ušetria až 67 miliónov eur.

Pomoc rozvoju kapitálových trhov

Zmeny navrhnuté EK zjednodušia a objasnia určité požiadavky týkajúce sa zneužívania trhu bez toho, aby sa ohrozila integrita trhu, pomôžu spoločnostiam viac sa zviditeľniť pre investorov (podporí sa rozsiahlejší investičný prieskum, najmä v prípade malých a stredných podnikov). Umožnia tiež vlastníkom spoločností kótovať ich podnik na rastových trhoch malých a stredných podnikov, pričom budú mať možnosť využiť štruktúry akcií s viacerými hlasovacími právami tak, aby si mohli zachovať dostatočnú kontrolu nad svojou spoločnosťou aj po jej kótovaní a aby zároveň dokázali chrániť práva všetkých ostatných akcionárov.

Tieto opatrenia pomôžu rozvoju únie kapitálových trhov, keďže prispejú k zníženiu miery zbytočnej byrokracie a nákladov, ktoré musia spoločnosti znášať. To povzbudí spoločnosti v tom, aby na kapitálových trhoch EÚ získali kotáciu a udržiavali si ju.

Ľahší prístup na verejné trhy umožní spoločnostiam lepšie diverzifikovať svoju činnosť a získať doplnkové zdroje k už dostupným zdrojom financovania.

Uvedené legislatívne návrhy eurokomisia predloží na prijatie Európskemu parlamentu a členským štátom (Rada EÚ).

Ďalšie dôležité správy

KK41 archív - Na archívnej snímke z 30. decembra 2021 svetelná inštalácia na budove Euópskej centrálne banky počas príprav vo Frankfurte nad Mohanom. Spotrebiteľské ceny v eurozóne zrýchlili na začiatku roka 2022 na nový rekord. Inflácia sa tak vyvíjala opačným smerom, než očakávali trhy. Pod rekordný rast spotrebiteľských cien sa podpísali najmä ceny energií, ktoré sa medziročne zvýšili o 28,6 %. V decembri rast zaznamenal 25,9 %. FOTO TASR/AP
FILE - A light installation is projected onto the b
Neprehliadnite

EÚ predstavila opatrenia na dobudovanie únie kapitálových trhov