Nájsť si partnera nie je teda len o láske a vzájomnej podpore, ale oplatí aj z čisto pragmatického dôvodu. Kým bezdetný pár minie mesačne priemerne 600 eur, čo predstavuje na jednotlivca 300 eur, človek žijúci bez partnera má výdavky necelých 400 eur. 

„Jednotlivci minú mesačne v priemere o 100 eur viac, ako ľudia žijúci v páre,“ tvrdí Poštová banka. Nažívanie vo dvojici pritom považuje za finančne výhodnejšie až osem z 10 bezdetných dvojíc a takmer tri štvrtiny single ľudí. Podiel týchto ľudí pritom nie je zanedbateľný. Vo veku 18 až 35 rokov v súčasnosti predstavuje takmer tretinu. 

Drahšie výdavky súvisia aj s nákladmi na pôžičky, ktoré musí zatiahnuť jeden človek, v prípade rodiny sa náklady na splácanie dlhu rozdelia medzi manželov alebo pár. Možnosť vziať si v najbližšom období spotrebný úver napríklad na rekonštrukciu bytu alebo kúpu auta pritom nevylučuje polovica bezdetných párov a len tretina ľudí žijúcich bez partnera.

Páry si na svoje plecia berú väčšie pôžičky a idú do vyššieho rizika ako singles, ale v prípade straty práce jedného z partnerov, chod domácnosti zabezpečuje príjem druhého. Na druhej strane páry šetria na iných veciach. Romantiku si môžu užívať napríklad pri spoločnom varení, nakupovaní, prechádzkach či menej finančne náročných koníčkoch. Nemusia vyhľadávať bary, diskotéky, kluby, reštaurácie či chodiť na rôzne podujatia, kde osamelí ľudia očakávajú, že si môžu nájsť svojho budúceho partnera či partnerku.

Ľudia žijúci sami tak majú vyššie priemerné výdavky takmer pri všetkom. Viac míňajú na potraviny, nealkoholické nápoje, ale i alkohol a tabak. Keď sa cíti človek opustený, siaha k náhradným možnostiam ako si spríjemniť život - po zábave, športe, rôznych koníčkoch, ale často aj po alkohole.

Singles rodiny sú podľa štúdie University College London enviromentálnou časovou bombou. Ich spotreba energie je o polovicu vyššia na hlavu ako v prípade štvorčlennej rodiny. Vedci zistili, že singles spotrebujú o 38 percent viac produktov, 42 percent viac obalov na jedného obyvateľa ako štvorčlenná domácnosť. V domácnostiach každý člen rodiny vyprodukuje ročne približne tisíc kilogramov odpadu. V prípade singles je to ale v priemere 1600 kilogramov. 

Tieto neduhy ale ľudia bez partnerov vynahrádzajú v spoločenskom merítku, keďže práve oni sú hybnou silou rôznych občianskych aktivít. Práve títo ľudia sa venujú ochrane prírody, sociálnym službám a aktivizmu. Sú to ľudia, ktorí si na to nájdu čas a vidí v tom naplnenie a zmysel ich života.