L. Žitňanská na otázku z pléna odvetila, že nesúhlasí s neustále silnejúcim tlakom na ochranu spotrebiteľa. Podnikatelia často upozorňujú, že v rámci informačnej povinnosti je spotrebiteľ doslova zavalený rôznymi dokumentmi, ktoré si často nemá šancu prečítať. Zákon napríklad určuje aj veľkosť písma v spotrebiteľských zmluvách. V extrémnych prípadoch ako keby spotrebiteľ už vôbec nebol zodpovedný za svoje zlé rozhodnutie.

Tendenciu priveľmi chrániť spotrebiteľa vidí ministerka v rámci celej únie, kde to však nedokáže ovplyvniť. V prípade Slovenska tvrdí, že nie je ochotná pripustiť, aby prichádzali na každú parlamentnú schôdzu nové návrhy.

Zainteresované subjekty i široká odborná verejnosť budú mať možnosť intenzívnejšie pripomienkovať legislatívny proces, čomu by malo pomôcť i zlepšenie portálu právnych predpisov slov-lex.sk. Verejnosť by sa mohla po novom vyjadriť aj k poslaneckým návrhom, ktoré sú pre podnikateľské subjekty často prekvapením doslova na poslednú chvíľu. Takto bolo napríklad prijaté aj takzvané „Beblavého percento“, ktorým ohraničil poplatok za predčasné splatenie hypoték.

V tejto súvislosti bude vláda presadzovať, aby aj poslanecké návrhy zákonov boli v druhom čítaní prerokúvané v rámci širokého medzirezortného pripomienkového konania za účasti verejnosti. K novým pravidlám sa vláda zaviazala v rámci programového vyhlásenia.

Jedným z nástrojov boja proti korupcii by mal byť takzvaný test novej legislatívy. Cieľom je včas odpovedať na otázku, či nové pravidlá nevytvárajú priestor pre korupciu. Ten podľa ministerky často súvisí so subjektívnym rozhodovaním.V praxi by mal test vyzerať ako katalóg otázok, na ktoré sa bude dať odpovedať áno alebo nie.

Ambíciou novej ministerky je, aby bol nový protischránkový zákon prijatý s účinnosťou od januára budúceho roka. V pripomienkovom konaní by sa mal objaviť na prelome júna a júla.

Za dôležité považuje L. Žitňanská prijatie pravidiel pre osobný bankrot. Pre vysoké dlhy a zrážky zo mzdy uprednostňujú sociálne slabší jedinci prácu načieno. Tá však komplikuje situáciu aj zamestnávateľom.

Cieľom ministerky spravodlivosti je skrátiť obchodné spory pod jeden rok. Docieliť to chce odbremenením súdov od administratívnej práce. Samostatné postavenie by mali dostať exekúcie, pre ktoré na ministerstve pripravujú jednotný elektronický súd pre celú republiku. Na jednej strane to odbremení klasické súdy a na druhej strane zrýchli vydávanie platobných rozkazov. Ak existuje platný titul, nie je dôvod, aby sa exekúcia oddaľovala, dodala ministerka.