Niektorí analytici pre portál voFinanciach.sk uviedli, že dotovanie stavebného sporenia treba zrušiť úplne. Stavebné sporiteľne považujú za predčasné vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám, nakoľko presné znenie ešte nepoznajú.

Štátnu prémiu, ktorá je v súčasnosti vo výške 66,39 eura, by podľa medializovaných informácií mali získať len občania s mesačným príjmom do 1,3-násobku priemernej hrubej mzdy na Slovensku. Minulý rok by to predstavovalo zhruba 1150 eur.

Podľa riaditeľa inštitútu INEKO Petra Goliaša dotovanie stavebného sporenia treba zrušiť, keďže deformuje trh, lebo z dotácií profitujú tri spoločnosti a prostriedky sa nepoužívajú len na bývanie, ale prakticky na akúkoľvek spotrebu. Bývanie je v súčasnosti podľa neho relatívne dostupné vďaka nízkym úrokom.

Podobný názor zastáva aj Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Podporu stavebného sporenia považuje za neefektívny výdavok a dlhodobo navrhuje jeho zrušenie.

„Dôvody sú dva: po prvé, je to typický príklad neadresného výdavku, kde verejná správa daňovníkovi z jedného vrecka vezme a do druhého cez stavebné sporiteľne o niečo menej vráti. Po druhé, slovo „stavebné” je do značnej miery fiktívne. Dnes sa vôbec nevie, koľko reálne z tejto prémie smeruje do stavieb. Naviac nie je vôbec jasné, aký prospech vyplýva z podpory nakupovania nehnuteľností. Slovensko je už teraz krajinou s jednou najvyšších mier vlastníctva nehnuteľností,“ vysvetlil pre portál voFinanciach.sk analytik INESS Martin Vlachynský.

Administratívna záťaž

Overovanie príjmov zvýši podľa P. Goliaša administratívnu náročnosť pri získaní prémie. Napríklad pre Prvú stavebnú sporiteľňu by tento návrh, v prípade, že by vstúpil do platnosti, znamenal výrazný zásah do informačných systémov, najmä v súvislosti s každoročným zberom dát od klientov. V súčasnosti totiž stavebné sporiteľne nezisťujú výšku príjmu klienta, ktorý si uzatvára zmluvu o stavebnom sporení.

Na druhej strane to podľa P. Goliaša zníži počet poberateľov dotácie s vyšším príjmom, ktorí na podporu štátu nie sú odkázaní.

Štátna podpora bývania by aj podľa výkonného riaditeľa portálu Finančný kompas Maroša Ovčarika mala byť cielená skôr na sociálne slabšie skupiny. „Nevidím dôvod, aby ľudia s nadštandardným príjmom mali mať možnosť využívať takúto podporu,“ povedal M. Ovčarik.

Maximálnu prémiu dosiahne výrazne menej ľudí

Pri ľuďoch s hrubým príjmom do 1200 eur predpokladá, že výrazne ubudne počet tých, ktorí dokážu mesačne odvádzať viac ako sto eur. „Takže okruh ľudí, ktorí využijú plnú výšku štátnej podpory sa podľa môjho názoru významne zredukuje,“ uviedol pre portál voFinanciach.sk M. Ovčarik.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa považuje za predčasné vyjadrovať sa k dosahom novely zákona, ktorá je v štádiu prípravy. Rovnako sa vyjadrila aj ČSOB stavebná sporiteľňa, pričom doplnila, že čiastočnú či plnú výšku stavebnej prémie poberá približne 72 percent z celkového počtu jej klientov.

Zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne boli medializovanými informáciami o údajných zmenách v zákone o stavebnom sporení prekvapení. „S Prvou stavebnou sporiteľňou o tejto údajne navrhovanej zmene nikto z kompetentných zatiaľ nerokoval,“ povedal hovorca firmy Radovan Slobodník.

Pri zvyšovaní optimálneho ročného vkladu na získanie maximálnej štátnej prémie je podľa Prvej stavebnej sporiteľne čoraz menej Slovákov schopných nasporiť toľko, aby maximálnu štátnu prémiu získali. Kým za rok 2014 to bolo 48 percent, v roku 2015 to bolo zhruba 38,2 percenta klientov.

Ak by údajný návrh vládnej koalície vstúpil do platnosti, počet klientov, ktorí získajú maximálnu štátnu prémiu, by podľa Prvej stavebnej sporiteľne ešte viac klesol. „Z tohto pohľadu pôsobí uvedená údajná dohoda vládnej koalície antisociálne,“ povedal R. Slobodník.

Spracované s využitím agentúrnej správy SITA