Vyplýva to zo správy o hospodárení NBS, ktorú v utorok vzalo na vedomie plénum Národnej rady.

Neštandardné, no nevyhnutné...

NBS podľa správy zlepšila vlastné imanie o 294 miliónov eur.

„Trend zlepšovania vlastného imania banky a postupného umorovania straty z minulých období je dlhodobý. Za posledných päť rokov sa vlastné imanie zlepšilo už o viac ako 1,5 miliardy eur," konštatuje banka.

NBS poukázala aj na to, že negatívne vplyvy na ekonomiku spôsobené pandémiou pokračovali a prehlbovali sa aj v roku 2021. Prítomnosť opatrení centrálnych bánk podľa správy bola nevyhnutná aj napriek sprievodným finančným nákladom. NBS spoločne s celým Eurosystémom preto aktívne konala v snahe pomôcť zmierňovať dosahy pandémie.

„Neštandardné, no nevyhnutné opatrenia menovej politiky sa však nezaobišli bez negatívneho vplyvu na výnosy a náklady banky, a to v celkovej sume 288 miliónov eur," uvádza sa v materiáli.

Dosiahli celkom 102 miliónov eur

Objem menovo-politického portfólia NBS sa za rok 2021 zvýšil o 15 miliárd eur, pričom 9 miliárd eur smerovalo do nákupov najmä pandemických cenných papierov programu PEPP a 6 miliárd eur do refinančných operácií TLTRO III. Celkovo počas dvoch pandemických rokov vzrástol objem menovo-politického portfólia o 27,6 miliardy eur.

Pokračujúce zefektívňovanie správy investičných rezerv podľa NBS zásadným spôsobom prispelo k čistému výnosu z finančných činností, ktorý v minulom roku dosiahol 159 miliónov eur.

Čisté náklady emisných činností v roku 2021 dosiahli objem 4 milióny eur. Banka realizovala výrobu 23 miliónov kusov bankoviek v nominálnej hodnote 20 eur, razbu 34 miliónov kusov obehových euromincí, ako aj ďalšie emisie súborov obehových euromincí, pamätných euromincí a 9 typov zberateľských mincí.

Prevádzkové náklady v roku 2021 dosiahli celkom 102 miliónov eur. Investície do finančného vzdelávania sa medziročne viac než zdvojnásobili na úroveň 1 milióna eur.

Ďalšie dôležité správy

peniaze euro platy mzda
Neprehliadnite

Inflácia v SR prekročí 10 percent, spomalí aj rast HDP