Zisk Európskej centrálnej banky (ECB) v roku 2020 - poznačenom koronakrízou - klesol. Zisk dosiahol 1,6 miliardy eur po 2,4 miliardy eur v roku 2019, uviedla ECB vo štvrtok vo Frankfurte nad Mohanom. Kompletný zisk sa rozdeľuje medzi národné centrálne banky podľa ich podielu na základnom imaní ECB. ECB väčšinu zo zisku (1,26 miliardy eur) rozoslala centrálnym bankám štátov eurozóny už 29. januára. Zvyšných 383 miliónov odíde v piatok (19. 2.).

ECB
Neprehliadnite

Európska centrálna banka varuje banky pred možnou vlnou nedobytných úverov

ECB už roky nakupuje vládne a firemné dlhopisy. Týmto spôsobom sa snaží podporiť nízku infláciu rovnako ako ekonomiku v eurozóne. Na boj s ekonomickými následkami pandémie spustila ECB núdzový program nákupu cenných papierov PEPP.

Čisté úrokové výnosy v roku 2020 klesli na 2,017 miliardy eur z 2,686 miliardy eur v roku 2019. Poplatky, ktoré centrálna banka dostala za to, že plní úlohy v oblasti dohľadu, sa vlani mierne znížili (o 2 milióny eur) na 533 miliónov eur.