Menej slnečného svitu počas dňa a skorší západ slnka budú mať priamy vplyv na to, ako budú ľudia tráviť svoj voľný čas, uvádza. „Oblasť cestovného ruchu na Slovensku by mohla prísť o značnú časť príjmov,“ priblížil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podiel cestovného ruchu na HDP v súčasnosti predstavuje asi 3 percentá a v posledných rokoch sa postupne zvyšuje, dodal. Podľa návrhu smernice Európskej komisie majú členské štáty EÚ právo rozhodnúť sa, či ostanú pri letnom, alebo zimnom čase. Podľa Klubu 500 je potrebné, aby sa štáty minimálne v stredoeurópskom priestore dohodli na jednotnom postupe.

„Nekoordinovaný postup krajín by mohol malej otvorenej ekonomike, akou je Slovensko, uškodiť. Narušila by sa logistika či cezhraničné fungovanie informačných systémov, omnoho zložitejšia by však bola aj každodenná komunikácia,“ uzatvára T. Gregor.

Podľa Klubu 500 striedanie zimného a letného času nemá pre podniky ekonomický význam, kvôli ktorému bol pôvodne zavedený. Vplyv na spotrebu energie podniku sú minimálne a zrušenie striedania času je v zásade rozumný krok.