Žiadosti o príspevky prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dosahov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení za mesiac apríl môžu záujemcovia zasielať už len do nedele (31. 5.) do polnoci.

„Proces vyplácania aprílových príspevkov sa nám zrýchlil, keďže viac ako 90 percent úhrad ide zamestnávateľom a SZČO, ktorí žiadajú opätovne a posielajú nám už iba výkazy. Zvyšok sú noví žiadatelia, ktorým zasielame na podpis dohody,” informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Hovorkyňa rezortu Veronika Husárová spresnila, že žiadatelia, ktorí za apríl žiadajú o pomoc v rámci rovnakého opatrenia ako za mesiac marec, pošlú úradom práce iba vyplnený výkaz a uvedú číslo uzatvorenej dohody. „Ak žiadateľ ešte dohodu nemá, ale žiadosť za marec poslal, môže požiadať o príspevok za apríl a vo výkaze neuvedie číslo dohody,” uviedla Husárová.

Pokiaľ podnikatelia, firmy či fyzické osoby žiadajú o iný finančný príspevok ako v marci, vyplnia elektronicky žiadosť a výkaz pre dané opatrenie a tieto dva nepodpísané dokumenty pošlú elektronicky na e-mailovú adresu prislúchajúceho úradu práce.

Žiadatelia sa môžu rozhodnúť pre príspevok z iného opatrenia podľa toho, ktorá pomoc je pre nich výhodnejšia. Prechádzať však nemôžu v rámci opatrenia 3. Ak raz požiadali o príspevok 3A, nemôžu ďalší mesiac žiadať o príspevok 3B alebo naopak.

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dosahov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila 31. marca vláda. MPSVR následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie nového koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.