Ukázal to výskum, ktorý zrealizovali vedkyne z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV). Vychádzali z predpokladu, že nižšie ponuky platu pre ženy sú samozrejmosťou už na začiatku, pri prijímaní do zamestnania.

Vytvorte si finančný vankúš vo výške mesačného platu.
Neprehliadnite

Ženy zarábajú menej. Rýchlejšiemu návratu matiek do práce by pomohli viaceré opatrenia

Je všeobecne známe, že ženy na Slovensku zarábajú asi o 20 percent menej ako muži. Popri rôznych faktoroch, ktoré do toho vstupujú, zostáva stále táto nerovnosť nevysvetlená. „Chceli sme zistiť, či budú v procese prijímania do zamestnania ženy hodnotené inak ako muži, aký plat im bude ponúknutý, koho by v prípade ekonomickej krízy personalisti skôr prepustili a zaujímalo nás aj to, akú úlohu zohráva v celom procese diskriminácia a predsudky,“ priblížila Magdalena Adamus z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Vedkyne požiadali celkovo až 155 odborníkov, ktorí majú skúsenosti v procesoch zamestnávania a prepúšťania zamestnancov, aby vyhodnotili životopisy troch kandidátov na pozíciu regionálneho obchodného manažéra. Polovica z týchto odborníkov dostala na zhodnotenie životopisy so ženskými menami a druhá polovica hodnotila tie isté životopisy, no označené mužskými menami. Personalisti hodnotili každého z fiktívnych kandidátov nakoľko ich považujú za kompetentných, vhodných na uvedenú pracovnú pozíciu a sympatických. Mali uviesť aj to, aký plat by im ponúkli.

Ženám ponúkli o 200 eur menej

„Zistili sme, že ženám by personalisti ponúkli o 200 eur nižšiu mzdu ako identickým uchádzačom - mužom. Personalisti správne identifikovali kandidátov, ktorí boli objektívne najlepší, a tým aj ponúkali vyššiu mzdu, no práve v tejto skupine bol rozdiel medzi ponúkanými mzdami pre mužov a pre ženy najvypuklejší,“ priblížila Eva Ballová Mikušková z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Zároveň uviedla, že najlepšia kandidátka bola najviac znevýhodnená. „V porovnaní s identickým mužským kandidátom jej bol ponúknutý o 15 percent nižší nástupný plat,“ podotkla Ballová Mikušková.

Tieto výsledky hodnotia psychologičky SAV ako znepokojujúce a prekvapilo ich aj to, že diskriminácie sa dopúšťajú najmä ženy - personalistky. Tie totiž ponúkli mužom až o 240 eur viac pri plate po skúšobnej lehote ako ženským kandidátkam. Takéto rozdielne ponuky pre ženy a mužov sa u mužov - personalistov nevyskytovali. Vo všeobecnosti platí, že v personalistike pracuje viac žien ako mužov.

Na snímke poslankyňa NR SR Jana Cigániková (SaS) počas tlačovej konferencie na tému: Ďalší pochybný tender 14. mája 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

SaS: Návrhy interrupčných zákonov nerešpektujú dôstojnosť žien

„Pozitívne pre ženy uchádzajúce sa o zamestnanie vyšlo, že personalisti boli náchylní prepustiť skôr mužov s častejšími absenciami v porovnaní so ženami, ktoré tiež často absentovali,“ doplnila Adamus.

Výsledky tohto výskumu tak naznačujú, že situácia na trhu práce je zložitá a ovplyvňovaná mnohými nepísanými a väčšinou neuvedomovanými normami a predsudkami, na čo doplácajú predovšetkým ženy. „Vytvára sa bludný kruh, kde naďalej pretrváva predstava, že domáce práce a starostlivosť o deti a ostatných členov domácnosti je ‚ženská‘ špecializácia, čo núti ženy k zamestnaniam, ktoré umožňujú spájať rodinný život s prácou a mužov k tomu, aby sa venovali skôr kariére,“ upozornila Ballová Mikušková.

Takýto prístup má podľa jej slov ďalekosiahle následky, nielen ekonomické, ale aj psychologické. „Obmedzuje sa aktívna prítomnosť otcov v živote detí, ktorá má nezanedbateľný vplyv na ich vývoj, no obmedzuje sa najmä nastolenie rovnováhy rodina - práca tak u mužov ako aj u žien, ktorá sa silne spája s celkovou životnou spokojnosťou,“ dodala Ballová Mikušková.