Predpokladaný počet rekondičných pobytov je spolu 2 400, po 800 v troch častiach podľa zamerania. Kúpele Číž v okrese Rimavská Sobota budú poskytovať pobyty pre zamestnancov ŽSR počas dvoch rokov za viac ako 300-tisíc eur bez dane.

Zamerané budú na predchádzanie ochoreniam kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením. Ponuku v tejto časti zákazky predložilo šesť uchádzačov. 

Kúpele Trenčianske Teplice zabezpečia železničiarom dva druhy rekondičných pobytov v hodnote po viac ako 353-tisíc eur bez dane. Jedna časť pobytov sa týka predchádzania chorôb periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolaných toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami a ďalšia je zameraná proti profesionálnej bronchiálnej astme. V týchto častiach prišlo päť, respektíve štyri ponuky. 

Ponuky v súťaži predložili aj Kúpele Lúčky, Kúpele Nimnica, Bardejovské kúpele, Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a Bratislava Hotels and Travel.