Zdravotníctvo bude mať v tomto roku k dispozícii o 1,72 miliardy eur viac ako bolo rozpočtované vlani. Na zdravotnú starostlivosť bude smerovať oproti minulému roku o 950 miliónov eur viac. Vyplýva to z vyhlášky rezortu zdravotníctva upravujúcej minimálne sumy z celkových výdavkov určených na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023, ktorá bola vo štvrtok zverejnená v Zbierke zákonov SR. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Prerozdeľovacia vyhláška

Tzv. prerozdeľovacia vyhláška pretavuje do praxe rozpočtovanie výdavkov verejného zdravotného poistenia na vecné oblasti, ako sú ústavná zdravotná starostlivosť alebo všeobecná ambulantná starostlivosť. Cieľom je alokovať zdroje do prioritných oblastí v zdravotníctve, alebo zabezpečiť rast výdavkov v súlade s legislatívou a aktuálnymi možnosťami verejných financií. Do ústavnej zdravotnej starostlivosti poputuje podľa prísľubov vlády celkovo o 29 percent zdrojov, teda o 553 miliónov eur viac ako boli skutočné výdavky vlani. Na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti rezort zdravotníctva vyčlenil o 20 percent zdrojov viac, čo predstavuje medziročný nárast o 284 miliónov eur.

Celkové výdavky v sektore

Celkové výdavky v sektore zdravotníctva by mali tento rok dosiahnuť 8,1 miliardy eur. Celkové výdavky verejného zdravotného poistenia sa očakávajú na úrovni 7 miliárd eur, z čoho 6,8 miliardy eur tvoria priamo výdavky na zdravotnú starostlivosť. Táto suma je rozdelená medzi tri zdravotné poisťovne podľa ich podielu na disponibilných zdrojoch po zohľadnení rizikovosti ich kmeňa cez prerozdeľovací mechanizmus a po odrátaní odhadovaných výdavkov na prevádzkovú činnosť či výdavkov na dane a exekúcie. Všeobecná zdravotná poisťovňa bude mať na zdravotnú starostlivosť k dispozícii 63,87 percenta z disponibilných zdrojov, poisťovňa Dôvera 27,46 percenta a poisťovňa Union 8,67 percenta.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia
Neprehliadnite

Budúcnosť slovenského zdravotníctva je ohrozená nedostatkom personálu