Konkrétne Slovensko bodovalo okamžitým prístupom k všeobecnému lekárovi, priamym prístupom k špecialistom, veľkými odkladnými chirurgickými zákrokmi do 90 dní či prístupu k liečbe rakoviny do 21 dní.

Preplácanie liekov na predpis hodnotia pozitívne

Pozitívne hodnotenie si vyslúžila aj dostupnosť vyšetrenia na CT do 7 dní či relatívne krátke čakacie lehoty na pohotovosti. Upozornil na to portál vZdravotnictve.sk, ktorý analyzoval výsledky EHCI.

Pozitívne skóre Slovensko získalo v oblastiach ako úloha pacientskych organizácií, prístup k druhému názoru, prístup k informáciám o lekároch a podobne. Horší rating malo v prípade prístupu pacientov k online objednávaniu a negatívne hodnotenie v oblasti e-predpisov.

Pozitívny rating má Slovensko aj za preplácanie liekov na predpis. Negatívny dostalo za nedostatočné používanie statínov.

Ostatné položky v kapitole farmácie sú hodnotené o stupeň vyššie, ale stále nie dobre – či už je to prístup k novým liekom, zavádzanie nových onkologických liekov alebo spotreba antibiotík.

Správa si všimla „neformálne platby“ lekárom

Horšie to bolo s výsledkom poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pozitívne hodnotenie si Slovensko zaslúžilo len v prípade počtu interrupcií.

Naopak, negatívne dostalo za počet infekcií MRSA (zlatým stafylokokom odolným voči meticilínu) a v dojčenskej úmrtnosti. Za vlaňajšok to totiž bolo takmer 6 úmrtí na 1 000 narodení. Spolu s Maďarskom je tak v tomto ukazovateli Slovensko dvanáste najhoršie v Európe.

Stredne negatívny rating sme si vyslúžili v ostatných položkách kapitoly – či už je to výskyt depresie, úmrtnosť do 30 dní na infarkt alebo mŕtvicu, alebo mieru prežitia onkologického ochorenia.

Správa si všimla aj neformálne platby lekárom. Slovensko dostalo v tejto oblasti negatívne hodnotenie.

Najhorší v operáciách sivého zákalu

Zle obišlo aj pre nedostatočný počet dialýz uskutočnených mimo zdravotníckych zariadení, stále je málo transplantácií obličiek a operácií sivého zákalu u pacientov nad 65 rokov. V tomto sme dokonca najhorší zo všetkých krajín, odkiaľ boli údaje k dispozícii.

Nie dobré, i keď nie najhoršie hodnotenie dostal pomer cisárskych rezov. Pozitívne rebríček hodnotí zahrnutie stomatologickej starostlivosti do systému verejného zdravotného poistenia a dlhodobú starostlivosť o seniorov.

V oblasti prevencie Slovensko zaostáva v prípade množstva pacientov s vysokým krvným tlakom a nedostatočnou fyzickou aktivitou.

O niečo lepšie si počínalo v prípade spotreby alkoholu, ktorá dosiahla niečo vyše 12 litrov ročne na hlavu. Dobrá je situácia v dojčenskej zaočkovanosti a vakcinácii proti herpes vírusu.