Všeobecná zdravotná poisťovňa ( ZP) pripravila pre svojich poistencov takzvaný Covid balíček. Výsledky novej kompletnej diferenciálnej diagnostiky rýchlo určia, či má pacient s dýchacími problémami, zvýšenou teplotou a symptómami podobnými chrípke nový koronavírus, alebo bežné sezónne chrípkové ochorenie. Zdôraznil, že všetky potrebné výkony budú pre poistencov štátnej ZP plne hradené. V prípade indikácie lekárom, hradí aj vyšetrenie protilátok na koronavírus. Pre poistencov, ktorí idú na plánovaný operačný zákrok, respektíve nastupujú do sociálneho zariadenia, je PCR vyšetrenie plne hradené v prípade, že ho bude indikovať lekár.

Súkromná ZP Dôvera sa vzhľadom na záujem zo strany poistencov a terajšiu epidemiologickú situáciu na Slovensku rozhodla predĺžiť možnosť absolvovania bezplatného Elisa testu na protilátky, v rámci preventívnej prehliadky do 31. októbra. Benefit je určený poistencom najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne, ktorí majú tento rok nárok na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára pre dospelých a ešte ju neabsolvovali. Test s pravdepodobnosťou viac ako 98 percent odhalí, či koronavírus prekonali, či má ich telo vytvorené protilátky, a teda, či sú potenciálne chránení proti ďalšej nákaze.

Wirecard
Neprehliadnite

Nový koronavírus vymazal tri roky ekonomického rastu

Poisťovňa, aj súkromné laboratóriá sa dohodli na predĺžení možnosti využiť rozšírené testovanie protilátok na koronavírus so zľavou do 31. decembra 2020. Testovanie môžu využiť všetci poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera, starší ako 10 rokov

V súvislosti s pandemickou situáciou vykonáva aj ZP Union viaceré kroky a opatrenia. Hovorkyňa súkromnej ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová uviedla, že pokračujú v úhrade telemedicíny u všeobecných lekárov, pediatrov, špecialistov, gynekológov a zubných lekárov. Novinkou je napríklad manažment pacienta s respiračným syndrómom počas pandémie ochorenia Covid-19. ZP Union rozšírila zmluvnú sieť laboratórií, v ktorých indikovaným poistencom uhrádza PCR testy na nový koronavírus, ako aj protilátky na daný vírus. Zároveň poistencom, ktorí podstupujú testovanie na vlastnú žiadosť, zabezpečili zľavy vo viacerých laboratóriách.