Zdravotná poisťovňa (ZP) Union mala v roku 2020 negatívny hospodársky výsledok, a to stratu vo výške viac ako štyri milióny eur. Vyplýva to zo Správy o činnosti ZP za rok 2020, ktorý vzala vláda SR na stredajšom rokovaní na vedomie.

„Union ZP opakovane ministerstvá zdravotníctva a financií upozorňovala, že masívne a neustále narastajúce náklady zdravotných poisťovní na testovanie na nový koronavírus, PCR testy, protilátky, antigénové testy, telemedicína, rizikové príplatkové výkony a kompenzačné platobné mechanizmy nie sú vôbec kryté štátnym rozpočtom verejného zdravotného poistenia pre rok 2020,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Peter Jurecký
Neprehliadnite

Bývalá interná sieť Union poisťovne uzatvára novú spoluprácu s Broker poolom Finportal

Výška základného imania zdravotnej poisťovne k 31. decembru bola 16,6 milióna eur. Vlastné imanie vo výške viac ako 25 miliónov eur je dostatočné na zabezpečenie plnenia všetkých záväzkov zdravotnej poisťovne, ako aj predpísanej minimálnej úrovne vlastného imania, konštatuje sa v správe.

Počas minulého roka mala ZP dostatok likvidných prostriedkov na uhrádzanie záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj všetkých ostatných záväzkov a mala zabezpečenú platobnú schopnosť v zmysle platných právnych predpisov. Odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu zdravotnej poisťovne nezistil v minulom roku nedostatky v jej hospodárení.