Novú povinnosť v podobe zberu kuchynského bioodpadu by mali od začiatku budúceho roka zvládnuť hornonitrianske samosprávy na menej ako 50 percent. Odhadol to predseda Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) Vojtech Čičmanec, podľa ktorého väčší problém s bioodpadom budú mať samosprávy s hromadnou bytovou výstavbou.

„Podľa mojich informácií a znalostí to na viac ako 50 percent nebudeme vedieť zvládnuť. Veľký problém majú hlavne mestá, pretože tam je mnoho bytových domov. Takisto obce, ktoré majú bytovky," ozrejmil predseda ZMO HN.

Časť problémov sa podľa neho vyriešila pri rodinných domoch, lebo mnohé obce zakúpili kompostéry. „Ale pri bytových domoch to nevieme zabezpečiť. Tu sa boríme s problémami hygieny, zdravotníckymi problémami, frekvenciou vývozu a tak ďalej," načrtol s tým, že ešte aj osveta medzi ľuďmi nie je tak zabehnutá. „Na to, aby to celé fungovalo, tak sa musí aj dôsledne triediť odpad. Čo patrí do plastov do plastov, sklo do skla, kuchynský odpad do kuchynského odpadu. Hneď, ako nám niekto hodí do kuchynského odpadu niečo iné, je to znehodnotené a máme s tým problém," doplnil.

Koše na triedenie odpadu
Neprehliadnite

Účinnosť povinnosti separovať kuchynský odpad by sa mala o rok posunúť

Problémom nakladania s kuchynskými bioodpadom sa samosprávy na hornej Nitre zaoberajú. „Oslovili nás už rôzne firmy, ktoré ponúkajú tieto služby. Vzhľadom aj na pandemickú situáciu sa to nedalo nejakým spôsobom riešiť, tam sme polroka určite stratili. Máme pripravené aj niektoré ďalšie stretnutia. Dohodli sme sa aj na tom, že urobíme pracovnú poradu, kde pozveme spoločnosti, ktoré sa zaoberajú týmito službami, aby sme to vyriešili," priblížil.

Od 1. januára 2021 by mali obce a mestá zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu. K doterajším farebným kontajnerom na triedený zber odpadu by mal pribudnúť ďalší, určený len na potravinové zvyšky z kuchyne. Na Slováka ročne pripadá až 100 kilogramov potravinového odpadu.