Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že začala cielené konzultácie o digitálnom eure.

Komisia pripomenula, že digitálne euro je okrem hotovosti aj digitalizovaná forma peňazí centrálnej banky, ktoré sú priamo dostupné používateľom. EK vo februári tohto roku uviedla, že Európska centrálna banka (ECB) pracuje na „digitálnom eure", zatiaľ túto menu testuje iba interne.

Začiatkom budúceho roka by však exekutíva EÚ mala predstaviť návrh legislatívy na vytvorenie virtuálnej verzie euromincí a bankoviek.

Cezhraničné a okamžité platby

Digitálne euro by podľa EK mohlo podporiť vznik cezhraničných riešení pre platby a zavádzanie okamžitých platieb. Mohlo by tiež podporiť inovácie a hospodársku súťaž v oblasti platieb a posilniť strategickú autonómiu EÚ.

Digitálne euro by navyše mohlo uspokojiť nové platobné potreby digitálneho jednotného trhu (Priemysel 4.0).

ECB a EK spoločne na technickej úrovni skúmajú širokú škálu politických, právnych a technických otázok v súvislosti s možným zavedením digitálneho eura. Komisia chce zhromaždiť názory zainteresovaných strán na potreby a očakávania používateľov od digitálneho eura a na to, ako ho sprístupniť pre maloobchod a zároveň zachovať štatút zákonného platidla v eurovej hotovosti.

Vplyv na finančný sektor

Úlohou konzultácií je zároveň hľadať názory na úlohu digitálneho eura pre maloobchodné platby a digitálnu ekonomiku EÚ, jeho vplyv na finančný sektor a finančnú stabilitu, ako aj aspekty súvisiace s pravidlami proti praniu špinavých peňazí a ochranou údajov.

Eurokomisárka pre finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová v tejto súvislosti uviedla, že digitalizácia priniesla do finančného systému inovatívne zmeny, pričom spotrebitelia čoraz viac využívajú digitálne spôsoby platby.

Modernizácia centrálnych bánk

„Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti. Keďže sa súkromné ​​platby digitalizujú, musia sa modernizovať aj peniaze centrálnej banky. Digitálne euro by umožnilo, aby euro zostalo relevantné v digitálnom svete.

A pomohlo by to sprístupniť euro pre každého ako doplnok k hotovosti," uviedla v správe pre médiá.

Komisia predpokladá, že prispôsobením verejnej meny 21. storočiu sa podarí posilniť úlohu eura na medzinárodnej scéne a podporiť otvorenú strategickú autonómiu EÚ.

Ďalšie dôležité správy

Bitcoin
Neprehliadnite

EÚ schvaľuje reguláciu kryptomien, hrozilo dokonca „zabitie“ bitcoinu