V pondelok rokovala Hospodárska a sociálna rada SR (tripartita), pri pláne obnovy si štát dohodol so zamestnávateľmi a odborármi ďalšie mimoriadne stretnutie tripartity. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na sociálnej sieti.

Všetci sociálni partneri dostanú návrh plánu obnovy a budú sa môcť k nemu priamo vyjadriť. Veľmi ma to teší, lebo o ich poznámky a prípadne pripomienky veľmi stojím," napísal minister.

To, že vláda prisľúbila riadne prerokovanie plánu obnovy aj na mimoriadnom zasadnutí tripartity, potvrdila na sociálnej sieti aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Takisto podotkla, že vláda prisľúbila aj predstavenie ďalšej pomoci podnikateľským subjektom.

Michal Kaliňák
Neprehliadnite

ZMOS formulovalo odporúčania pre podporu lokálnej ekonomiky a zamestnanosti

Ako doplnila hovorkyňa ministra Eva Rovenská, vzhľadom na zmenu vo vedení rezortu rokovanie viedol podpredseda Hospodárskej a sociálnej rady a viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Roman Karlubík.

Účastníci prediskutovali aj návrh Stratégie a akčného plánu na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025. Predmetom rokovania bol aj aktuálny stav štátnej pomoci občanom, zamestnávateľom a pripravované opatrenia na oživenie ekonomiky zo strany vlády. Pozvanie na rokovanie tripartity prijal aj hlavný hygienik SR Ján Mikas. Sociálni partneri sa naňho obrátili s otázkami o účinkoch epidemiologických opatrení, najmä povinnom nosení respirátorov na vybraných pracoviskách.

Záverom pondelkového rokovania tripartity je, že rada odporúča predložiť a schváliť návrh Stratégie a akčného plánu na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025 na rokovanie vlády SR. RÚZ trvá na zapracovaní svojich pripomienok k materiálu v ďalšom legislatívnom procese, Asociácia priemyselných zväzov svoje pripomienky k materiálu stiahla.

Účastníci rokovania sa dohodli, že najbližšie rokovanie o pláne obnovy sa uskutoční 26. apríla.