Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR privítal schválenie poslaneckého návrhu na zvýhodnené odpisovanie investícií s vyššou pridanou hodnotou, odmietol však súčasné zníženie superodpočtu na výdavky na výskum, vývoj a inovácie zo súčasných 200 percent na 100 percent. O zmenách rozhodlo plénum Národnej rady (NR) SR v stredu (27. 10.) v novele daňového poriadku.

„Sme radi, že naše dlhodobé snaženie sa podarilo pretaviť do takého návrhu, ktorý práve v tejto dobe transformačných zmien nasmeruje investície do moderných technológií v priemysle. Slovensko tak vyslalo signál a veríme, že to bude mať pozitívny vplyv na príchod nových investícií,“ uviedol prezident ZAP Alexander Matušek. ZAP dlhodobo poukazoval na chýbajúci nástroj systémovej podpory investícií v slovenskom zákonodarstve.

Výroba modelu Defender v nitrianskej automobilke Jaguar Land Rover Slovakia
Neprehliadnite

Narušenie dodávateľských reťazcov najviac zasiahlo automobilový priemysel

Automobilový priemysel však podľa šéfa zväzu negatívne hodnotí zníženie výšky superodpočtu na výdavky na výskum, vývoj a inovácie. Podľa zamestnávateľov je to v príkrom rozpore s deklaráciami snáh o zvyšovanie pridanej hodnoty produkcie a budovanie znalostnej ekonomiky. ZAP sa obáva, že táto zmena môže pribrzdiť aktivity priemyselného výskumu a vývoja na Slovensku. „Zastávame názor, že podpora rozvoja investícií do nových progresívnych technológií a systematický prístup k stimulácii priemyselných výskumných a vývojových aktivít by mali ísť ruka v ruke,“ dodal Matušek.

priemysel
Neprehliadnite

Tento spôsob leta bol pre slovenský automobilový priemysel trochu nešťastný