Dôvodom je prijatie zákona na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorým sa zmenil aj zákon o sociálnom poistení. Upravila sa povinnosť zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni (SP) evidenciu o zamestnancovi.

Od utorka 21. júla tohto roka je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu o zamestnancovi na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi. „To znamená, že ak bude pracovný pomer ukončený napríklad 31. júla 2020, lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia je do 31. augusta 2020," vysvetlil hovorca SP Peter Višváder.

Ilustračná snímka
Neprehliadnite

Výška 13. dôchodku v roku 2020: Koľko peňazí majú dostať dôchodcovia v decembri? (+ tabuľka)

Naďalej však platí, že ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia požiada SP, zamestnávateľ je povinný predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia do ôsmich dní. „Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vedením evidencie na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia sú uvedené aj v metodickom usmernení pre zamestnávateľov, ktoré je zverejnené na internetovej stránke SP," dodal Višváder.