Zamestnanosť takmer vo všetkých odvetviach bola aj v septembri v medziročnom poklese, jeho tempo sa však u väčšiny z nich zmiernilo. Jediným odvetvím, v ktorom sa zamestnanosť v septembri zvýšila, boli informácie a komunikácia, avšak aj tu sa tempo rastu spomalilo, medziročne vzrástla len o 0,5 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Najväčší pokles pretrvával v ubytovaní o 16,7 percenta a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,1 percenta. Pokles bol aj v stavebníctve o 8,3 percenta, priemysle o 6,1 percenta, veľkoobchode o 4,8 percenta, maloobchode o 3,8 percenta, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,9 percenta, doprave a skladovaní o 1,6 percenta a vo vybraných trhových službách o 0,4 percenta.

Popradské pleso je vyhľadávaným miestom turistov.
Neprehliadnite

Viac ako tretina Slovákov si nemôže dovoliť týždennú dovolenku

Rovnako aj v priemere za deväť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach, medziročne o 3,8 percenta. Znížila sa v ubytovaní o 10,8 percenta, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,2 percenta, priemysle o 5,4 percenta, stavebníctve o 5,3 percenta, maloobchode o 3,9 percenta, veľkoobchode o 3,4 percenta, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,3 percenta, vybraných trhových službách o 1,5 percenta a v doprave a skladovaní o 0,6 percenta.