Pokles zamestnanosti z predchádzajúcich mesiacov pokračoval aj v júni 2020. Rovnako ako v apríli a máji sa zamestnanosť zvýšila iba v informačných a komunikačných činnostiach, v júni 2020 v porovnaní s júnom 2019 vzrástla o 5,2 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Zamestnanosť klesla v ubytovaní o 18,1 percenta, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,4 percenta, stavebníctve o 7,8 percenta, priemysle o 6,3 percenta, veľkoobchode a maloobchode zhodne o 4,6 percenta, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,9 percenta, vybraných trhových službách o 3,6 percenta a v doprave a skladovaní o 0,9 percenta.

exteriér budova tabuľka nápis vstup vchod Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska ulica
Neprehliadnite

Podľa OECD miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahne tento rok takmer 10 percent

Znížila sa v ubytovaní o 6,6 percenta, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,8 percenta, priemysle o 4,8 percenta, maloobchode o 3,8 percenta, stavebníctve o 3,6 percenta, veľkoobchode o 2,6 percenta, predaji a oprave motorových vozidiel o 2 percentá a vo vybraných trhových službách o 1,3 percenta.