Zamestnanosť v 1. kvartáli tohto roka medziročne klesla o 4,8 percenta. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Pokles zamestnanosti sa dotkol väčšiny odvetví slovenskej ekonomiky.

Podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) bol počet pracujúcich za prvé tri mesiace tohto roka okolo 2,5 milióna ľudí. „Sezónne očistená celková zamestnanosť dosiahla 2 508 400 osôb a oproti koncu minulého roka (voči 4. štvrťroku 2020) sa znížila o 0,7 percenta," podotkli štatistici.

Miera zamestnanosti, vyjadrujúca podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne znížila o 2,8 percenta na 73 percent.

Úrad však upozornil, že vo výberovom zisťovaní pracovných síl boli od roku 2021 vykonané zásadné zmeny metodiky vyplývajúce zo zmien v legislatíve EÚ, v dôsledku ktorých údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia a nie je možné ich teda porovnávať v časovom rade. „Za účelom zabezpečenia aspoň hlavných charakteristík zmien trhu práce boli prepočítané do maximálnej možnej miery na novú metodiku len základné medziročné indexy, nie však absolútne hodnoty v 1. štvrťroku 2020, či staršie dáta VZPS," podotkli štatistici.

pracovisko, pohovor, odchod do dôchodku, dôchodok
Neprehliadnite

Aprílová nezamestnanosť odráža uvoľňovanie, rizikom môže byť 3. vlna, varujú analytici

Celkovo z 19 sledovaných odvetví dôsledky pandémie v podobe úbytku pracujúcich pocítili v 12 odvetviach. Sprísnené opatrenia sa výrazne prejavili na poklese zamestnanosti v službách, ktoré tvorili viac ako 60-percentný podiel z celkovej zamestnanosti. Najväčší dosah pocítili v ubytovacích a stravovacích službách, kde sa počet pracujúcich znížil takmer o jednu tretinu (o 32,2 percenta), v umení, zábave a rekreácii o 27 percent a v ostatných činnostiach s poklesom o 25,4 percenta. Nárast počtu pracujúcich sa prejavil relatívne najviac v odvetviach - dodávka elektriny a plynu, v činnostiach v oblasti nehnuteľností a v informáciách a komunikácií.

Odvetvím, ktoré zamestnáva najvyšší počet pracujúcich, je priemysel (680-tisíc osôb), počet pracujúcich v ňom medziročne klesol o 6,2 percenta (v priemyselnej výrobe o 7,3 percenta)," vyčíslili štatistici. Pokles zamestnanosti bol aj v poľnohospodárstve o 18,6 percenta. Naopak, počet pracujúcich sa zvýšil v stavebníctve o 3,3 percenta.

Miera zamestnanosti takisto klesla medziročne vo všetkých krajoch. Najnižšia úroveň miery zamestnanosti bola v krajoch východného Slovenska, v Prešovskom (67,4 percenta) a v Košickom kraji (66,3 percenta).