V roku 2018 však plánujú zamestnávatelia zvyšovať základné mzdy pod úrovňou plánu na tento rok, kedy avizovali 3,5-percentný rast. Reálne zvýšenie bolo napokon podľa štúdie o 3,9 percenta.

Menia odmeňovacie systémy

Firmy sa pritom vo zvýšenej miere zameriavajú na úpravu svojich odmeňovacích systémov. Dôvodom je ohlásený príchod viacerých investorov, najmä v sektore výroby. Ich prioritou je udržať si konkurencieschopnosť svojho odmeňovania a nielen udržať si svojich zamestnancov, ale aj získať nových. Najmä na západnom Slovenku, kde je pomerne nízka nezamestnanosť a nedostatok voľnej kvalifikovanej sily, stoja zamestnávatelia pred novými výzvami práve v oblasti ľudských zdrojov.

"Práca s dátami v oblasti ľudských zdrojov začína prenikať aj na slovenský trh a firmy si uvedomujú, že sa musia pohnúť od klasického riadenia ľudských zdrojov k viac inovatívnym metódam riadenia s využitím dát s možnosťou predikcie správania zamestnancov a využitia týchto dát pri všetkých procesoch, ako je napr. fluktuácia, chorobnosť, absencia či značka zamestnávateľa," uviedla líderka oddelenia poradenstva pre ľudské zdroje v PwC Slovensko Ľudmila Guerin.

Plánujú nové výhody

Zamestnancov je málo, firmy budú zvyšovať platy a výhody

Zdroj: SITA / Michal Burza

Štúdia ukázala, že v tomto roku dosahovali náklady vynaložené na zamestnanecké výhody v priemere na jedného zamestnanca 794 eur ročne. Na tejto úrovni sa nachádzali aj v minulom roku. Prieskum však ukázal, že sa firmy v rámci aktuálneho rozpočtu na benefity zameriavajú na efektívne využitie týchto prostriedkov.

Takmer štvrtina spoločností plánuje zavedenie nových zamestnaneckých výhod, ktoré v súčasnosti neponúka. Najviac z nich plánuje zaviesť systém voliteľných zamestnaneckých výhod, podporiť cestovanie, šport, kultúru, ako aj doplnkové dôchodkové sporenie. Medzi najčastejšie poskytovanými benefitmi na Slovensku dominuje napríklad dotácia stravovania nad rámec zákona.

Do popredia idú deti

Napriek trendu elektronických stravovacích kariet až 74,6 percenta spoločností naďalej poskytuje papierové stravné lístky. Ďalšími benefitmi sú aj dni pracovného voľna navyše, poskytovanie vzdelávania, ktoré priamo nesúvisí s rozvíjaním oblasti potrebnej na výkon práce, ako aj poskytovanie zliav na produkty či služby spoločnosti.

Do popredia sa dostáva aj zabezpečenie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a podpora zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke. V rámci starostlivosti o deti zamestnancov firmy väčšinou dávajú deťom darčeky pri rôznych príležitostiach, organizujú podujatia, prípadne poskytujú príspevky na tábory a rekreačné pobyty.

Vlastnú materskú školu prevádzkuje len 6,5 percenta účastníkov prieskumu.