Novela zákona proti byrokracii, ktorú v stredu (26. 5.) odobril vládny kabinet a poslal ho na prerokovanie parlamentu, ušetrí ľuďom 100 kíl nervov a 42 miliónov eur ročne. Vyzdvihla to vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) počas štvrtkovej tlačovej konferencie.

Ako vyčíslila, novela zruší 21 okruhov potvrdení, ktoré občania a podnikatelia už nebudú musieť na úrady nosiť v listinnej podobe. Ide o kópie rodného, sobášneho a úmrtného listu, potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, o pobyte či o pridelení IČO. Ďalej by úrady nemali od ľudí pýtať výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii a konkurze, výpisy z registra poskytovateľov sociálnych služieb a z registra sociálnych podmienok, a ani potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Na snímke sú príchody ministrov na 1. zasadanie vlády pod vedením premiéra Eduarda Hegera.
Neprehliadnite

EK prijala návrh nášho investičného plánu pre nové eurofondy, tvrdí Remišová

Rušiť sa má aj predkladanie listinných podôb vybraného okruhu právoplatných rozhodnutí súdov, výpisov z registra advokátov, z centrálneho registra exekúcií či potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Ľudia tiež nebudú musieť nosiť ani doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie, hlásenie o narodení a úmrtí, žiadosti a potvrdenia k príspevku pri narodení dieťaťa, potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom, údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov dvoch percent z daní a ani potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

Podľa Remišovej si napríklad rodný list od ľudí úrady pýtajú ročne až takmer 1,6-miliónkrát. „Pôjde sa podľa pravidla 'jedenkrát a dosť'. Znamená to, že úrady nebudú môcť žiadať od ľudí údaje, ktoré štát už má vo svojich informačných systémoch," vyhlásila vicepremiérka.

Ak novela vstúpi do platnosti 1. januára budúceho roka, celkovo sa takto zruší 4,18 milióna listinných príloh ročne.