Bilancia obchodu Slovenska so zahraničím skončila v apríli v prebytku takmer 293 miliónov eur. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Pozitívny výsledok ovplyvnil najmä vyšší vývoz automobilov či lietadiel a zníženie hodnoty dovozu energetických komodít na Slovensko.

Zo Slovenska sa v apríli podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 8,4 miliardy eur pri medziročnom raste o 7,4 percenta. Rast vývozu pokračuje nepretržite od decembra 2022. Celkový dovoz tovaru po vyše dvoch rokoch medziročného rastu klesol o 2,7 percenta na 8,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo aktívne v objeme 292,9 milióna eur pričom v rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s deficitom viac ako 516 miliónov eur.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný rast len štyri z nich. Najvýraznejší vplyv na rast celkového vývozu mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov a lietadiel. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o viac ako štvrtinu (25,9 percenta). Stroje a prepravné zariadenia sa v apríli na celkovom vývoze podieľali až takmer 63 percentami. Väčšina strojov a prepravných zariadení (68,8 percenta) smerovala zo Slovenska na trhy EÚ.

Medziročný rast celkového vývozu v apríli zbrzdil nižší vývoz druhej najobchodovanejšej triedy - trhové výrobky, kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví, ako je spracovanie kovov, hutníctvo či gumárstvo.

Obchod so štátmi EÚ

Medziročný pokles celkového dovozu ovplyvnilo najmä zníženie hodnoty dovozu v triede minerálne palivá, kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o 45,5 percenta a zároveň najnižšia od septembra 2021. Ešte výraznejšiemu poklesu celkového dovozu zabránil vyšší dovoz triedy stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Ich hodnota bola medziročne vyššia o 13,5 percenta.

Do členských štátov EÚ smerovalo v apríli 75,9 percenta vývozu SR a 66,3 percenta dovozu. Vývoz v rámci EÚ medziročne vzrástol len o 0,1 percenta, kým do nečlenských krajín EÚ stúpol až o 39,4 percenta. Dovoz z členských štátov EÚ bol vyšší o 4,9 percenta a dovoz zo zvyšku sveta, naopak, nižší o 15 percent.

Za január až apríl 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 11,2 percenta na 36,3 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 2,7 percenta na 35,3 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,1 miliardy eur. Za prvé štyri mesiace roku 2022 bolo saldo pasívne v objeme 1,7 miliardy eur.

Ďalšie dôležité správy

Renesančné domy na námestí.
Neprehliadnite

Zahraničnoobchodná bilancia Českej republiky sa v apríli 2023 skončila s prebytkom