Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až apríli 2020 bolo pasívne, a to v hodnote 625,3 milióna eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 8,7 percenta. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní podľa nej zvýšilo pri tukoch a olejoch o 22,9 percenta, pri živočíšnych výrobkoch o 18,6 % a pri potravinách, nápojoch a tabaku o 6,9 percenta. Pri rastlinných výrobkoch sa záporné saldo medziročne znížilo o 13,8 percenta.

Sucho, ilustracia
Neprehliadnite

Sucho sa stáva normou a ohrozuje poľnohospodárstvo. Bez masívneho zavlažovania neprežije

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až apríli 2020 bol v hodnote 1,633 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2019 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 5,8 percenta vyšší. Vyšší dovoz sa v roku 2020 oproti roku 2019 zaznamenal vo všetkých sledovaných odvetviach. Pri rastlinných výrobkoch bol medziročne dovoz vyšší o 0,6 %, v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 7,1 percenta, pri živočíšnych výrobkoch o 7,7 percenta a v odvetví tukov a olejov bol dovoz medziročne vyšší o 16,8 percenta.

V januári až apríli 2020 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 1,008 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 4 percentá. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz potravín, nápojov a tabaku o 7,3 percenta, vývoz tukov a olejov o 6,3 percenta a vývoz rastlinných výrobkov sa zvýšil o 3,5 percenta. Zníženie vývozu sa medziročne zaznamenalo len v odvetví živočíšnych výrobkov o 2,3 percenta.